Psycholog szkolny Pani Mariola Miszewska

Psycholog ze specjalizacją „psychologia kliniczna dzieci i młodzieży” z wieloletnią praktyką zawodową w szkolnictwie specjalnym – znający i rozumiejący potrzeby uczniów z opóźnionym rozwojem intelektualnym, z zaburzeniami rozwoju psychicznego i sprzężoną niepełnosprawnością. Ukończyła liczne kursy i szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej , w tym specjalistyczne szkolenie z zakresy terapii metodą EEG Biofeedback. W swojej pracy wspiera zarówno uczniów jak i ich rodziców a także nauczycieli w ich oddziaływaniach wychowawczych , opiekuńczych oraz edukacyjnych.

Działania psychologa skierowane są na :

 • Szczegółową diagnozę psychologiczną obejmującą określenie aktualnych możliwości intelektualnych ucznia, jego potencjalnych możliwości (tzw.„sfera najbliższego rozwoju” ) a także indywidualnych potrzeb warunkujących optymalne funkcjonowanie psychospołeczne.
 • Wspieranie ucznia i jego rodziny w rozmaitych problemach życiowych.
 • Terapię indywidualną dzieci i młodzieży.
 • Terapię EEG BIOFEEDBACK.
 • Prowadzenie zajęć edukacyjno-rozwojowych dla uczniów klas młodszych,
 • Prowadzenie warsztatów terapeutycznych dla młodzieży.
 • Współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka – wypracowanie optymalnych form pomocy i wsparcia dla dziecka i jego rodziny. Współpracę z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w placówce – konsultowanie obszaru pomocy , indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych , metod pracy.
Godziny pracy:
 • poniedziałek 7:45 – 14:45
 • wtorek 7:45 – 14:45
 • środa 7:45 – 14:45
 • czwartek 7:45 – 13:45

Psycholog szkolny Pani Maja Gawlik

Opieką obejmuje wychowanków Punktu Przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych oraz uczniów z autyzmem uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum oraz wszystkich uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Działania podejmowane na terenie szkoły:

 • Szczegółowa diagnoza psychologiczną obejmującą określenie aktualnych możliwości intelektualnych ucznia, jego potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb.
 • Współpracę z instytucjami wspierającymi rozwój dziecka a także z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w placówce i poza nią.
 • Diagnoza uwagi słuchowej i prowadzenie terapii metodą Tomatisa (stymulacji audio – psycho – lingwistycznej),
 • prowadzenie dogoterapii,
 • prowadzenie zajęć Ruchu Rozwijającego.
 • prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • współpraca z rodzicami uczniów,
 • pozyskiwanie i koordynacja pracy wolontariuszy na terenie szkoły.
 Godziny pracy:
 • poniedziałek 7:30-11:45
 • wtorek 8:00-14:15
 • środa 8:00-14:30
 • czwartek 7:30-13:00
 • piątek 8:00-12:30

 Praca pedagoga szkolnego Pani Justyny Wanasz obejmuje:

Działania profilaktyczno – wychowawcze mające na celu udzielenie uczniom pomocy pedagogicznej, rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów, diagnozowanie środowiska ucznia, wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

Działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz rodzinom niezaradnym życiowo.

Godziny pracy:

 • poniedziałek   08:00 – 09:00
 • wtorek    08:10 – 14:40
 • środa    08:00 – 12:00
 • czwartek    08:10 – 14:40
 • piątek    08:00 – 12:00