Wycieczka do Pomieczyna jest nagrodą dla najlepszych zespołów biorących udział w Szkolnym Turnieju Ekologiczno – Sportowym.
Wyruszamy autokarem sprzed szkoły i jedziemy do Bazy Wypadowej „Hejtus”. Tam najczęściej spotykamy się z leśniczym lub ornitologiem, którzy idą z nami na wycieczkę do lasu. Mamy wtedy okazję poznać nowe gatunki flory i fauny, a także zwyczaje zwierząt. Potem gramy w różne gry, czasem jeździmy konno, czasem spacerujemy. Ta wycieczka też jest połączona z piknikiem, więc mamy okazję przygotować sobie posiłek. Najczęściej na grillu…