W ramach realizowanego  przez Gminę Miasta Gdyni projektów pn „Rozwiń skrzydła – program kompleksowego wsparcia gimnazjów w Gdyni” i „Małe skrzydła –wysokie loty – program kompleksowego wsparcia szkół podstawowych w Gdyni” nasza szkoła realizowała  zajęcia dodatkowe dla uczniów, doskonalenie zawodowe dla nauczycieli. Dzięki środkom finansowanym z Europejskiego Funduszu społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020 również zakupiono m.in. wyposażenie pracowni przedmiotowych , sprzęt komputerowy, sprzęt specjalistyczny. Projekt był realizowany w okresie 01.09.2016 -31.10.2018