Założenie i działalność Komisji ds. Wizerunku Szkoły.

Komisja ds. Wizerunku Szkoły została powołana 30.08.2000r. i działa aktywnie do dnia dzisiejszego.
Jej inicjatorką i założycielką jest Iwona Matuszak.
Aktualna lista członków Komisji:
– przewodnicząca – Iwona Matuszak
– członkowie:

 • Ewa Gada,
 • Danuta Sowińska,
 • Ewa Skrodzka,
 • Beata Pawelczak,
 • Jarosław Pawelczak,
 • Sabina Schenk,
 • Agnieszka Łassa-Maćkowiak,
 • Anna Jasińska,
 • Joanna Staszkiewicz,
 • Aleksandra Jacykiewicz,
 • Agnieszka Gesing,
 • Agata Buss,
 • Anna Kwoczko,
 • Dominika Szulc,
 • Małgorzata Szymanowska,
 • Barbara Łącka,
 • Karolina Drawc,
 • Ewa Żebrowska-Wróbel,
 • Joanna Staszkiewicz,
 • Marta Wilamowska,
 • Małgorzata Lewińska,
 • Magdalena Seweryn,
 • Beata Majewska,
 • Bogusława Jaksina,
 • Małgorzata Sutkowska,
 • Monika Domaradzka,
 • Magdalena Dulęba,
 • Anna Górska,
 • Agnieszka Mrówka,
 • Dorota Nastały
 • Małgorzata Salamądry
 • Piotr Formela
 • Monika Jurkowska.

Zadania Komisji:

 1. Opracowywanie projektu folderu szkoły, uaktualnianie i drukowanie przy okazji Święta Szkoły, jubileuszy, konferencji, akcji charytatywnych, dni otwartych i innych wydarzeń.
 2. Rozpowszechnianie informatora w szpitalach, przychodniach, poradniach, przedszkolach, szkołach itp.
 3. Przygotowywanie projektów kart świątecznych, plakatów okolicznościowych, kalendarzy szkolnych, zaproszeń i drukowanie ich przy pomocy sponsorów.
 4. Cykliczne organizowanie akcji charytatywnych „ Dar Serca ” – Boże Narodzenie i Wielkanoc oraz Urodziny Gdyni i Walentynki”, z których dochód w całości przekazywany jest odpowiednio na konto Rady Rodziców oraz konto specjalne szkoły.
  Pozyskane środki finansowe są przeznaczane na doposażanie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 5. Planowanie i organizowanie szkolnych Jubileuszy, Konferencji, Światowego Dnia Wiedzy o Autyzmie oraz cyklicznie Dni Otwartych Szkoły.
 6. Promowanie szkoły w mediach Trójmiasta – zamieszczanie informacji na temat wydarzeń w szkole oraz propagowanie ich na łamach tygodnika miejskiego „ Ratusz”, różnych czasopism lokalnych i ogólnopolskich oraz w TVP i radiu.
 7. Dbanie o nowy wizerunek szkoły – rozweselanie jej, ubarwianie okolicznościowymi dekoracjami przy okazji różnych uroczystości. Pokazywanie wydarzeń i działalności placówki na tablicach, usytuowanych na szkolnych korytarzach.
 8. Współpracowanie z Radą Dzielnicy Działki Leśne, z Radą Rodziców i Samorządem Szkolnym podczas organizowania imprez i akcji charytatywnych.
 9. Systematyczne pozyskiwanie sponsorów i przyjaciół na rzecz szkoły.
 10. Zaprojektowanie i wykonanie „ Dyplomów Przyjaciela Szkoły” lub podarunków wykonanych przez uczniów , które oficjalnie wręczane są podczas festynów środowiskowych, jubileuszów, konferencji i innych okoliczności.
 11. Organizowanie szkolnych plastycznych konkursów na świąteczną kartkę z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy oraz innych wydarzeń.
 12. Prezentacja twórczości dzieci niepełnosprawnych w formie :
  • wystaw w różnych punktach miasta,
  • występów teatralnych uczniów podczas imprez środowiskowych.
 13. Aktywna i systematyczna współpraca ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami, działającymi na rzecz edukacji, dzieci, pomocy społecznej.

Dokonania Komisji.

 1. Stała i systematyczna współpraca z Urzędem Miasta Gdyni.
  Przy uzyskanej zgodzie władz miejskich Komisja organizuje i urządza wystawy prac dzieci niepełnosprawnych na terenie UM Gdyni z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
  Wystawom towarzyszą przeprowadzane przez Komisję ds. Wizerunku Szkoły akcje charytatywne „ Dar Serca” na rzecz ZSS nr 17 w Gdyni, podczas których rozprowadza się kartki świąteczne, wydrukowane przez sponsorów – drukarnię MGT.
 2. Wydrukowanie 6 edycji kart świątecznych, 5 emisji kalendarzy, przeprowadzenie 28 akcji charytatywnych „Dar Serca” połączonych z wystawami prac plastycznych dzieci.
  Kartki i kalendarze zostały rozpowszechnione podczas konferencji, dni otwartych szkoły oraz akcji charytatywnych zorganizowanych przez Komisję na terenie UM Gdyni, Centrum Kultury i Rozrywki„ Gemini”, D.H. „Batory” i hipermarketu „Geant” oraz na terenie zaprzyjaźnionych firm, uczelni trójmiejskich i wśród przyjaciół szkoły.
  Przy okazji zorganizowane były też wystawy dorobku artystycznego dzieci niepełnosprawnych z naszej szkoły.
  Akcje charytatywne polegały na zbieraniu wolnych datków za upominki i karteczki świąteczne. Cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców miasta oraz mediów.
 3. Zorganizowanie i przeprowadzenie ogólnoszkolnych konkursów plastycznych na kalendarze szkolne.
  Stała współpraca ze sponsorami pozwoliła Komisji ds. Wizerunku Szkoły na zaplanowanie druku kart świątecznych oraz uwzględnienie w planie działań wydanie kalendarza szkolnego z okazji 60 i 65-lecia ZSS nr 17. W związku z powyższym zorganizowano i przeprowadzono ogólnoszkolny konkurs plastyczny na kalendarz szkolny. Kalendarz zawierał ilustracje autorstwa uczniów do każdego miesiąca roku.
 4. Współpraca z Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych.
  Nawiązanie kontaktu i zasięganie informacji w sprawie organizowania akcji charytatywnych. Udział w akcji świątecznej „ I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem” organizowanej na rzecz zbierania paczek dla najuboższych gdyńskich dzieci. Podczas imprezy zlicytowano 3 obrazki , wykonane przez uczniów naszej szkoły.
  Ponadto dzieci z kółka teatralnego zaprezentowały „ Jasełka Bożonarodzeniowe”. Impreza odbyła się w D.H. Batory pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni.
 5. Udział w kolejnych edycjach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
  Stała współpraca ze strukturami samorządowymi spowodowała systematyczny już udział Komisji w licytacji prac uczniów naszej szkoły podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która odbywa się rokrocznie w Teatrze Miejskim w Gdyni pod patronatem Prezydenta Wojciecha Szczurka.
 6. Udział w organizacji obchodów Urodzin Miasta Gdyni.
  Komisja ds. Wizerunku była pomysłodawcą i obsługiwała wystawę prac dzieci niepełnosprawnych naszej szkoły podczas obchodów Urodzin naszego miasta. Dorobek artystyczny dzieci ZSS przedstawiał miasto dawniej i dziś.
  Wystawa prac dzieci sprawnych inaczej cieszyła się wielkim uznaniem wśród organizatorów, przybyłych gości oraz była pokazywana przez TV Panorama Gdańska.
 7. Systematyczna współpraca z mediami Trójmiasta.
  Zajmując się promocją naszej szkoły Komisja prowadziła rozmowy i kontakty z przedstawicielami mediów w celu ich uczestniczenia i monitorowania wszystkich poczynań Komisji ds. Wizerunku Szkoły oraz innych imprez organizowanych na terenie placówki.
 8. Zaplanowanie i zorganizowanie Jubileuszy Szkolnych, Konferencji, Światowego Dnia Wiedzy o Autyźmie oraz Dni Otwartych Szkoły.