KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2021 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
3. Ferie zimowe 14 – 27 lutego 2022 r. 
4. Wiosenna przerwa świąteczna 14 kwietnia – 19 kwietnia 2022 r.
5. Egzamin ósmoklasisty 24-26 maja
6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 24 czerwca 2022 r.
7. Ferie letnie 25 czerwca – 31 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu: dodatkowe dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2021/2022

Dla Szkoły Podstawowej nr 24

 • 2 listopada (wtorek)
 • 12 listopada (piątek)
 • 2 maja (poniedziałek)
 • 24 maja (wtorek) – egzamin ósmoklasisty
 • 25 maja (środa) – egzamin ósmoklasisty
 • 26 maja (czwartek) – egzamin ósmoklasisty
 • 15 czerwca (środa)
 • 17 czerwca (piątek)

Dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2

 • 2 listopada (wtorek)
 • 2 maja (poniedziałek)
 • 15 czerwca (środa)
 • 17 czerwca (piątek)