KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 4 września 2023r. 
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 grudnia – 01 stycznia 2024
3. Ferie zimowe 29 stycznia – 11 lutego 2024 r. 
4. Wiosenna przerwa świąteczna 28 marca – 2 kwietnia 2024r.
5. Egzamin ósmoklasisty 24-26 maja
6. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach 21 czerwca 2024r.
7. Ferie letnie 22 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych dla poszczególnych szkół wchodzących w skład Zespołu: dodatkowe dni wolne

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2023/2024

Dla Szkoły Podstawowej nr 24

  • 30 i 31 października (poniedziałek i wtorek)
  • 24 listopada – (piątek)- Jubileusz 57 lecia Szkoły Podstawowej nr 24 w Gdyni
  • 22 grudnia (piątek)
  • 2 maja (czwartek)
  • 29 i 31 maja (środa i piątek)
  • ? maj/czerwiec  – Szkolny Turniej Ekologiczno – portowy na Kolibkach

Dla Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2

  • 24 listopada (piątek) – Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 24
  • 2 maja (czwartek)
  • 29 i 31 maja  (środa i piątek)

23,24 kalendarz roku szk_v2