Zimowiska, które odbywają się od wielu lat w naszej placówce, organizowane są w formie wyjazdów do ośrodków wypoczynkowych w miejscowościach górskich.

Corocznie bierze w nich udział około 30 uczniów.

W programie zimowisk zawsze są:

 • gry i zabawy sportowe na świeżym powietrzu
 • dyskoteki,
 • konkursy,
 • quizy z nagrodami,
 • zabawy muzyczne,
 • karaoke
 • zabawy integracyjne,
 • zajęcia plastyczne
 • spacery po okolicy
 • nauka jazdy na nartach pod opieką instruktorów na stoku narciarskim
 • zajęcia profilaktyczne
 • wycieczki piesze i autokarowe,
 • zwiedzanie ciekawych miejsc, muzeów, kopalń, skansenów
 • wędrówki szlakami turystycznymi
 • wyjazdy na baseny

W ostatnich latach uczniowie byli w Karpaczu , Długopolu Zdroju, Krynicy Zdroju, Poroninie, Radkowie.

Wiemy dobrze, że wyjazdy te stwarzają sposobność lepszego poznania potrzeb ucznia.

Wystarczy dobrze zorganizowany wyjazd, by zdobyć taką wiedzę o poszczególnych uczniach i o grupie, która podlega pewnym prawom, jakiej nigdy nie zdobędziemy nawet w ciągu kilku lat nauki.

Dla wielu dzieci jest to jedyna forma wypoczynku, która stanowi okazję do poznania tego, co nas otacza, uczenia się życia w grupie, odkrywania nowych pasji. Dzięki wyjazdom uczestnicy uczą się także samodzielności, poprawiają swoje umiejętności samoobsługi a przede wszystkim integrują się z kolegami i koleżankami z innych klas i roczników oraz z opiekunami, którzy poznają je od innej, niż w szkole, strony.

Wspólny wyjazd integruje zespół szkolny. Wypełniając różne zadania w nowych sytuacjach, uczniowie bardziej zbliżają się do siebie. Wspólne spędzanie czasu często pozwala zaistnieć tym uczniom, którzy mają trudności w szkole. Nie liczy się tylko to, ile kto wie, ale też: co potrafi i jak funkcjonuje w grupie.

Proszę zobaczyć jak miło spędzaliśmy czas