zielone-logo-jpg

Na terenie naszej placówki działa Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody.
Jego głównym celem jest kształtowanie właściwej postawy uczniów w stosunku do otaczającej nas przyrody i zrozumienie zjawisk ekologicznych. Opiekunowie Koła zwracają też uwagę na:

  • wspomaganie uczniów w dostrzeganiu walorów przyrodniczych najbliższego otoczenia,
  • tworzenie warunków do indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych,
  • organizowanie czasu wolnego,
  • zdobycie określonej wiedzy o ochronie środowiska przyrodniczego.

W bieżącym roku szkolnym członkowie Koła postawili przed sobą następujące zadania:
zorganizowanie i przeprowadzenie na terenie szkoły akcji „Sprzątanie Świata”;

  • zbiórka karmy i posłań dla zwierząt z pobliskiego schroniska;
  • dokarmianie ptaków zimą,
  • pomoc w organizacji Turnieju Ekologiczno – Sportowego na teremie Parku „Kolibki”,
  • redagowanie gazetki ściennej.