Zestaw podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 24 w Gdyni w roku szkolnym 2017-2018