12 lutego z okazji zbliżającego się Święta Zakochanych przeprowadzony został konkurs plastyczny pt: „Zakochane serduszko” z udziałem PP, OP oraz klas I-III SP nr 24.