Integracja to ważny proces, który dotyczy zarówno dzieci z autyzmem, jak i dzieci pełnosprawnych. Obie grupy uczą się prawidłowych zachowań społecznych, akceptacji i tolerancji. Niektórzy z Naszych wychowanków poprzez udział w  zajęciach mają możliwość wykształcać coraz większą ilość zachowań adaptacyjnych. Ich koleżanki i koledzy z Przedszkola nr7 uczą się natomiast wrażliwości i troski o inne osoby. Fabian, Oliwier i Piotruś podczas zajęć edukacyjnych uczą się podążać za grupą, stosować się do reguł wyznaczonych przez nauczyciela. Podczas wspólnej zabawy doskonalą umiejętności takie jak: konwersacja,dzielenie się zabawkami.