1 czerwca dzieci z OP brały udział w zabawie z okazji Dnia Dziecka pt. „Bajkowy Dzień Dziecka”.