W roku szkolnym 2015/16 zrealizowaliśmy projekt „Z higieną za pan brat”

W ramach ubiegania się o wojewódzki certyfikat „Szkoła Promująca Zdrowie” uczniowie naszej szkoły brali udział w licznych warsztatach i zajęciach mających na celu promocję zdrowia a przede wszystkim dbałość o higienę osobistą.

Dziękujemy wszystkim za udział!