Nasza pierwsza wycieczka w nowym roku szkolnym. W pierwszym tygodniu nauki wybraliśmy się na Dar Pomorza ,w ramach projektu Narodowego Muzeum Morskiego „Kurs poza horyzont”, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”. Przygotowano dla naszych uczniów tor przeszkód. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w zabawie, towarzyszył nam humor i piękna pogoda.