Bardzo prosimy o nie dokonywanie wpłat w grudniu za styczniowe obiady.

Informacja o kwocie do zapłaty będzie przekazana 2-3.01.2023r.

Termin płatności będzie wydłużony do 10.01.2023r.