W tym roku ponownie odwiedziliśmy Warsztaty Terapii Zajęciowej przy Fundacji „ Sprawni Inaczej”. Zwiedziliśmy obiekt, przybliżono nam charakter pracy uczestników.

Wzięliśmy udział w warsztatach ceramicznych. Każdy z nas wykonał pracę z gliny.