Oświadczenie

Informuję, że 4 października 2020r. u nauczyciela ZSS17 stwierdzono zakażenie koronawirusem.

Decyzją Sanepidu nauczyciele oraz 1 uczeń, którzy mieli kontakt z zakażonym pracownikiem zostaną skierowani na kwarantannę.

Szkoła kontynuuje naukę w trybie stacjonarnym. O ewentualnych zmianach decyzji Sanepidu i Urzędu Miasta będę informować na bieżąco. Jednocześnie zwracam się z apelem o rozwagę, przestrzeganie zasad przebywania i przemieszczania się na terenie szkoły, zachowanie dystansu społecznego oraz zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych.

Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni