Z powodu nieobecności szkolnej intendentki szkolne obiady zostają zawieszone od 15.12 – do 22.12.2020.

Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni