Świetlica  szkolna  to  specjalne  miejsce,  w  którym  czas  płynie  wolniej. Wszyscy  uczniowie,  którzy  z  pewnych  względów  wymagają  organizacji  zajęć  pozalekcyjnych,  mogą  znaleźć  przyjazny  kąt,  w  którym  nie  zabraknie  zabawy,  odpoczynku  i  kreatywnych  pomysłów  na  spędzenie  wolnego  czasu.

W  świetlicy  realizowane  są  cele  i  zadania  szkoły,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  treści  i  działań   wychowawczo-opiekuńczych  przyjętych  w  planie  pracy  oraz  w  Programie  Wychowawczo-Profilaktycznym  Szkoły.

Na  co  dzień  wychowankowie  świetlicy  szkolnej  łączą  się  we  wspólnych  zabawach,  pracach  manualnych,  umysłowych,  grach,  wyjściach  i  różnorodnych  wydarzeniach,  zarówno  w  pomieszczeniach  świetlicowych,  jak  i  na  boisku  szkolnym  lub  placu  zabaw.  Przykłady  naszych  aktywności  prezentujemy  poniżej.  Zachęcamy  również  do  śledzenia  bieżących  wpisów  i  fotorelacji  z  życia  świetlicy  na  Facebookowej  stronie  szkoły: Facebook ZSS 17 Gdynia