W tym dniu odwiedziliśmy pobliską przychodnię, dzieci poznały pracę lekarza pediatry, pielęgniarki środowiskowej oraz farmaceutki. Miały również możliwość podziękowania za codzienną opiekę