Realizowane programy, przedsięwzięcia, akcje, projekty

///Realizowane programy, przedsięwzięcia, akcje, projekty
Realizowane programy, przedsięwzięcia, akcje, projekty 2016-10-18T19:33:39+00:00

azp

Akademia Zdrowego Przedszkolaka

To największy ogólnopolski projekt edukacyjny skierowany do przedszkoli. Ideą Akademii jest propagowanie zdrowego trybu życia wśród polskich rodzin, dbając o zdrowe nawyki nie tylko w zakresie właściwego odżywiania od najmłodszych lat,  ale i szeroko pojętego zdrowia i rozwoju psycho-społecznego. Program zainicjowany przez LionFitness Witold Lew Starowicz.

Głównym celem akcji jest kształtowanie wśród dzieci (na miarę ich możliwości) rodziców i nauczycieli nawyków zdrowego odżywiania oraz prowadzenia zdrowego stylu życia. Bezpośrednią realizację programu poprzedzają zajęcia edukacyjne, wspierane twórczym działaniem.

W ramach programu w tym roku szkolnym zostaną zrealizowane trzy główne akcje.  Każda z akcji podzielona jest na odrębne moduły miesięczne. Tematyka wrześniowych scenariuszy związana jest z problematyką adaptacji i integracji dziecka  w nowym środowisku oraz wprowadzania zasad dobrego zachowania i motywowania dziecka do ich przestrzegania.

Wykorzystywane materiały przygotowane przez organizatora programu są bogate merytorycznie, a jednocześnie dostosowane formą dla dzieci w wieku przedszkolnym. W kreatywny sposób uczymy zasad zdrowego żywienia.. Szczególnie duży nacisk kładziemy na to aby edukacja dzieci była dwutorowa-ze strony Przedszkola oraz Rodziców, dlatego w nasze działania angażujemy rodziców. Po zrealizowaniu programu mamy możliwość otrzymania certyfikatu „Akademii Zdrowego Przedszkolaka”.

Koordynator programu: Anna Jasińska

super-wiewiorka

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM MŁODZIEŻY PCK
„SUPER WIEWIÓRKA – PRZYJACIÓŁKA OLI I KUBY

Program „Superwiewiórka – Pryzjaciółka Oli i Kuby” przeznaczony jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Opiera się na zagadnieniach:

  • pierwszej pomocy i bezpieczeństwa – konieczność wprowadzenia małych dzieci w zagadnienia bezpieczeństwa,
  • higieny – konieczność kształtowania u dzieci właściwych nawyków higienicznych w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób,
  • w związku z narastającą falą przemocy na świecie i brutalizacją życia, pojawia się konieczność pokazania dzieciom pozytywnych wzorów zachowań w celu kształtowania postaw tolerancji i wrażliwości.

Cele programu obejmują: wykształcenie nawyków dbałości o bezpieczeństwo, higienę, tolerancję i pomoc potrzebującym u dzieci w wieku przedszkolny i wczesnoszkolnym. Wszystkie zagadnienia dostosowane są do możliwości i umiejętności dzieci, z którymi realizowany jest program

Na terenie Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 program „Super wiewiórka – przyjaciółka Oli i Kuby” realizowany będzie dla wychowanków Punktu Przedszkolnego nr 1 oraz dla wychowanków Oddziału Przedszkolnego.    Weźmie w nim udział 13 dzieci.

Koordynator programu: Anna Górska

 akadenia-aquafreshOGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACJI ZDROWOTNEJ DLA PRZEDSZKOLI
Akademia Aquafresh

 

VI Edycja Programu Akademia Aquafresh dotyczący profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci. Będzie on realizowany w grupie dzieciz autyzmem z Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego nr 1 w roku szkolnym 2016/2017.

Liczba wychowanków realizujących program: 13.

Celem programu jest przede wszystkim zmniejszenie występowania u dzieci próchnicy. Najmłodsi poprzez zabawę będą się wdrażać w profilaktykę higieny jamy ustnej. Uczenie dzieci prawidłowego mycia ząbków już od pierwszych lat życia, a także budowanie świadomości potrzeby utrzymania higieny jamy ustnej, jest niezbędne w powodzeniu działań profilaktycznych.

Koordynator programu: Joanna Szczepańska

logo-PRZYJACIELE-Q2009

OGÓLNOPOLSKI PROGRAM EDUKACYJNY DLA PRZEDSZKOLI
Kubusiowi przyjaciele natury

Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i edukacji realizowany będzie w grupie dzieci z autyzmem z Oddziału Przedszkolnego i Punktu Przedszkolnego nr 1.

Liczba wychowanków realizujących program: 13

Kubusiowi Przyjaciele Natury to ogólnopolski program edukacyjny dla przedszkoli organizowany przez markę Tymbark oraz markę Kubuś. Program ma za zadanie popularyzację ochrony przyrody wśród przedszkolaków, ich rodziców, wzrost świadomości wśród dzieci odnośnie ochrony natury jak również uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania inicjatyw.

Celem programu skierowanego do przedszkolaków w całej Polsce jest zachęcanie dzieci od dbania o środowisko naturalne. Głównym zadaniem małych uczestników jest przygotowanie szeregu projektów ekologicznych.

Koordynator programu: Joanna Szczepańska

 bulibaWielki konkurs ekologiczny dla przedszkoli
Buliba

Wielki Konkurs Ekologiczny dla przedszkoli to konkurs plastyczny przeznaczony dla przedszkoli, punktów i oddziałów przedszkolnych oraz zerówek z całej Polski.

Zadaniem przedszkoli biorących udział w konkursie jest przygotowanie jednej pracy związanej tematycznie z hasłem tegorocznej edycji konkursu. Praca powinna być w przeważającej mierze wykonana z użytecznych odpadów, takich jak zużyty papier, plastikowe naczynia i opakowania jednorazowe, zapomniane tkaniny lub wszystko inne, co przyjdzie na myśl. Forma i rozmiar pracy są dowolne, a wszelkie jej ramy wyznaczać powinna tylko wyobraźnia małych twórców!

Zrealizowanie projekty przez wychowanków Punktu Przedszkolnego nr 1.:

  • Akcja Sprzątania Świata – „Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę” – 2012 r.
  • „Drugie życie śmieci”, czyli upcyklingu. – 2013 r.
  • „Zwierzakolubni” – 2014 r.
  • „Zrób to sam” – 2015 r.