Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia2016-10-18T19:33:39+00:00

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO NR 1

8.00 –  9.00

· Schodzenie się do Punktu Przedszkolnego. Czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne. Zabawy muzyczno-ruchowe.

· Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci służące realizacji ich pomysłu (zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, integrujące grupę).

· Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

· Praca indywidualna i praca w małych zespołach, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową
i słuchową, grafomotoryczne, zabawy i ćwiczenia logopedyczne).

· Ćwiczenia poranne – zdyscyplinowanie grupy, zaspokojenie potrzeb ruchu i integracji grupy.

9.00 – 10.00· Przygotowanie do śniadania. Zabiegi higieniczne. Czynności samoobsługowe. Wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania.

· Śniadanie. Zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku. Zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy. Wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych  po zakończeniu śniadania.

10.00 – 11.00· Realizacja zajęć dydaktycznych zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego, stymulujących rozwój dziecka zgodnie
z jego możliwościami rozwojowymi z uwzględnieniem wielu obszarów aktywności dziecięcej.
11.00 – 12.00· Pobyt na świeżym powietrzu ze szczególnym uwzględnieniem troski
o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.· Spacery w celu dydaktycznym i rekreacyjnym.

· Zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe.

· Prace gospodarcze, porządkowe.

12.00 – 13.00· Zabiegi higieniczne przed obiadem (dot. dzieci dożywianych).

· Zabawy i ćwiczenia prowadzone przez nauczyciela zgodnie
z indywidualnymi potrzebami rozwoju dziecka.

· Zabawy i zajęcia o charakterze relaksującym w sali.

· Gry stolikowe.

· Opowiadanie lub czytanie bajek.

· Kontakty indywidualne z rodzicami.

· Przekazywanie bieżących informacji o dziecku.

 

Podstawa programowa realizowana jest każdego dnia w ciągu 5 godzin pobytu dziecka w Punkcie Przedszkolnym.

Ramowy rozkład dnia może ulec modyfikacji.