Celem punktu przedszkolnego jest:

 1. Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z autyzmem oraz złożoną niepełnosprawnością w wieku od 3 do 5 roku życia (w szczególnie uzasadnionych przypadkach od 2,5 roku życia) zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
 2. Zapewnienie opieki, wychowania, uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
 3. Wykształcenie u dziecka jak największej liczby zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu samodzielne funkcjonowanie w środowisku,
 4. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka.

Zapewniamy wychowanie, nauczanie i opiekę w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego uwzględniającą indywidualne potrzeby edukacyjno terapeutyczne dostosowane do poziomu funkcjonowania dziecka  Organizujemy zajęcia edukacyjno – terapeutyczne i zabawy z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci.

Zapewniamy również zajęcia specjalistyczne:

 • logopedia,
 • terapia psychologiczna
 • gimnastyka korekcyjno – rehabilitacyjna
 • terapia sensoryczna
 • terapia polisensoryczna
 • masaż
 • zajęcia muzyczno – ruchowe,
 • dogoterapia,
 • rozwijanie percepcji oraz wiedzy o świecie i komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnej technologii komputerowej.

Punkt przedszkolny czynny jest we wszystkie dni robocze. Dzienny wymiar zajęć pracy wynosi do 5 godzin zegarowych (60 min).

 

Do punktu przedszkolnego przyjmuje się dzieci, mieszkańców Gdyni, na podstawie:

 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanych przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną,
 2. Pisemnego wniosku rodzica (prawnego opiekuna)
 3. Zaświadczenia potwierdzającego autyzm lub złożoną niepełnosprawność.

Serdecznie zapraszamy


Dyrekcja
Zespołu Szkół Specjalnych nr 17