Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia2016-09-23T21:46:12+00:00

Ramowy rozkład dnia:

8.30- 9.00

Powitanie dzieci. Czynności gospodarcze i porządkowe. Zabawy swobodne i kierowane : stolikowe, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne.

9.00-10.00

Czynności organizacyjne przed pracą dydaktyczną. Tworzenie okazji edukacyjnych, zajęcia dydaktyczne.

10.00-11.00

Czynności związane z kulturą dnia codziennego: toaleta poranna, przygotowanie miejsca do posiłku.

Spożywanie drugiego śniadania.

Kontakt  dziecka z literaturą, muzyką i innymi formami sztuki.

11.00-12.00

Pobyt na świeżym powietrzu: zabawy, spacery, wycieczki,  uprawa roślin, prace porządkowe, ćwiczenia gimnastyczne, tory przeszkód.

Czynności związane z ubieraniem się i rozbieraniem.

12.00-13.00

Czynności związane z kulturą dnia codziennego: toaleta, spożywanie obiadu na stołówce szkolnej.

13.00-13.30

Zabawy swobodne i kierowane:  stolikowe, konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne.

Czynności porządkowe w sali.

Pożegnanie.

Kontakty indywidualne nauczyciela z rodzicami.

Przekazywanie bieżących informacji o dziecku.