W roku szkolnym 2014/ 2015 funkcjonują II Oddziały Przedszkolne:

Oddział I dla dzieci z autyzmem

Oddział II dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną