Nasze publikacje

Nasze publikacje 2016-10-18T19:33:37+00:00

Nasze publikacje:

·        Scenariusze zajęć

 

Danuta Chyła

Scenariusz zajęć edukacyjno – terapeutycznych w oddziale przedszkolnym

 

Cykl tematyczny: Już przyszła wiosna.

Temat zajęć: Marcowe czary.

Cel główny: rozwijanie umiejętności z zakresu mowy biernej, czynnej, umiejętności wczesnoszkolnych oraz grafomotorycznych.

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie znajomości kolejnych dni tygodnia, miesięcy i pór roku;
 • doskonalenie umiejętności globalnego rozpoznawania nazw pór roku;
 • ćwiczenie posługiwania się liczebnikami głównymi porządkowymi;
 • doskonalenie rozpoznawania i nazywania wybranych symboli pogody;
 • doskonalenie umiejętności obserwacji pogody i dopasowywania właściwego symbolu;
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, określanie ilości sylab w wyrazach;
 • rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania;
 • kształtowanie umiejętności swobodnych wypowiedzi na podany temat;
 • przeliczanie obiektów i tworzenie zbiorów w zakresie 9;
 • doskonalenie umiejętności kreślenia po śladzie;
 • doskonalenie koncentracji uwagi;
 • rozwój motoryki małej podczas wykonywania pracy plastycznej.

 

Cele operacyjne:

Uczeń po zajęciach powinien:

 • wymieniać kolejne dni tygodnia;
 • wymieniać kolejne pory roku, rozpoznawać i nazywać ilustracje z porami roku oraz dopasowywać etykiety do ilustracji;
 • dokonywać analizy i syntezy słuchowej wyrazów oraz określać ilość sylab w wyrazach;
 • posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6;
 • rozpoznawać i nazywać wybrane symbole pogody (słońce, słońce za chmurami, chmury, deszcz, śnieg, burza, tęcza);
 • obserwować aktualna pogodę i dopasowywać właściwy symbol pogody;
 • zakładać hodowlę fasoli;
 • obserwować, odpowiadać na pytania dotyczące prezentowanych roślin i zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną;
 • przeliczać i tworzyć zbiory w zakresie 9;
 • wykonać prace plastyczną – „Kotki na wierzbie”;
 • starannie kreślić szlaczki po śladzie.

 

Cele wychowawcze:

Uczeń powinien:

 • rozumieć i prawidłowo wykonywać polecenia nauczyciela;
 • czekać na swoją kolej;
 • porządkowanie miejsca pracy;
 • słuchać kolegów/koleżanek.

 

Metody: słowne, ćwiczebne, oglądowo – praktyczne.

Forma zajęć: indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: będą odrębnie określane w każdym ćwiczeniu.

Prowadząca: mgr Danuta Chyła

Klasa: oddział przedszkolny dla dzieci autystycznych

Czas zajęć: 1 godzina lekcyjna, przerwy dostosowane są do możliwości psychofizycznych dziecka.

System motywacyjny: nagrody społeczne, takie jak pochwała i inne sposoby wyrażania aprobaty.

Przebieg zajęć:

Ćwiczenia kalendarzowe:

 

 1. Rozpoznawanie i nazywanie pór roku na ilustracjach. Zadaniem dzieci jest rozpoznanie i/lub odpowiedź na pytanie: „Jaka to pora roku?”.
 2. Wymienianie kolejnych pór roku – dzieci siedząc w kręgu wymieniają kolejne pory roku. Dziecko nie mówiące, wskazuje właściwą ilustrację.
 3. Każde z dzieci otrzymuje komplet ilustracji z porami roku. Ich zadaniem jest odszukanie ilustracji wiosny, nazwanie obecnej pory roku oraz podział wyrazu „wiosna” na sylaby. Każda sylaba zostaje zaznaczona za pomocą kółka z papieru, zadaniem dziecka jest przeliczenie kółek i określenie ilości sylab w wyrazie.
 4. Dopasowywanie kolejnych etykiet z dniami tygodnia do wzoru, naśladowanie wymowy nazw dni tygodnia. Określenie dzisiejszego dnia tygodnia. Podział wyrazu „PONIEDZIAŁEK” na sylaby. Sprawdzenie obecności na tablicy.
 5. Rozpoznawanie i nazywanie wybranych symboli pogody (słońce, słońce i chmury, chmury, deszcz, śnieg, burza, tęcza). Prezentacja wiosennego kalendarza pogody, w którym w ciągu tygodnia dzieci będą zaznaczały pogodę za pomocą symboli. Obserwacja aktualnej pogody za oknem i wybranie właściwego symbolu pogody oraz przyklejenie go na karcie z kalendarzem pogody.
 6. Uczniowie otrzymują karty pracy nr 1. Ich zadaniem jest dopasowanie sylab wyrazu „PONIEDZIAŁEK” do wzoru, określenie ilości sylab w wyrazie i narysowanie właściwej ilości kół.

Środki dydaktyczne: komplety ilustracji pór roku dla każdego dziecka, kolorowe kółka z papieru, etykiety z nazwami dni tygodnia, symbole pogody (słońce, słońce i chmury, chmury, deszcz, śnieg, burza, tęcza), wiosenne kalendarze pogody dla każdego dziecka oraz karta pracy nr 1.

Tematyczna zajęcia edukacyjne „Marcowe czary”:

 

 1. „Od ziarenka do fasolki” – założenie hodowli. Oglądanie, rozpoznawanie, nazywanie, przeliczanie ziaren fasoli. Umieszczanie ziaren fasoli na gazie umocowanej na słoikach. Wlewanie wody do słoika, aby przykrywała ona ziarenka. Ustawienie ich na parapecie i zachęcanie do systematycznej obserwacji.
 2. Tworzenie zbiorów z ziaren fasoli zgodnie z liczbą podaną przez nauczyciela w zakresie 9.
 3. Karta pracy nr 2 – skreślanie, przyklejanie tylu ziaren fasoli, aby było 9.
 4. „Marzec – czarodziej” – oglądanie roślin w kąciku przyrody. Pogadanka na temat zmian zachodzących w przyrodzie wczesną wiosną.
 5. Wykonanie pracy plastycznej „Kotki na wierzbie” – naklejanie kawałków waty na ilustrację wierzby. Wystawa prac.

Środki dydaktyczne: ziarna fasoli, słoiki, gaza, gumki, woda, gałązki roślin, karta pracy nr 2, karta pracy nr 3 „Kotki na wierzbie”, wata.

 

 

Danuta Chyła

Scenariusz zajęć edukacyjno – terapeutycznych w oddziale przedszkolnym

Cykl tematyczny: Już przyszła wiosna.

Temat zajęć: Wiosenne kolory.

Cel główny: rozwijanie umiejętności z zakresu mowy biernej, czynnej, umiejętności wczesnoszkolnych.

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie znajomości kolejnych dni tygodnia i pór roku;
 • doskonalenie umiejętności globalnego rozpoznawania nazw pór roku;
 • ćwiczenie posługiwania się liczebnikami głównymi porządkowymi;
 • doskonalenie rozpoznawania i nazywania wybranych symboli pogody;
 • doskonalenie umiejętności obserwacji pogody i dopasowywania właściwego symbolu;
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • składanie obrazka z elementów oraz przyklejanie go na płaszczyźnie;
 • rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania;
 • doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastycznych na podany temat, posługiwania się pędzlem i nożyczkami, a także właściwego doboru koloru;
 • doskonalenie rozpoznawanie, nazywania i dopasowywania takich samych kolorów;
 • doskonalenie umiejętności segregowania obiektów ze względu na kolor;
 • przeliczanie obiektów w zakresie 9;
 • doskonalenie koncentracji uwagi;
 • rozwój motoryki małej.

 

Cele operacyjne:

Uczeń po zajęciach powinien:

 • wymieniać kolejne dni tygodnia;
 • wymieniać kolejne pory roku, rozpoznawać i nazywać ilustracje z porami roku oraz dopasowywać etykiety do ilustracji;
 • dokonywać analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6;
 • rozpoznawać i nazywać wybrane symbole pogody (słońce, słońce za chmurami, chmury, deszcz, śnieg, burza, tęcza);
 • obserwować aktualna pogodę i dopasowywać właściwy symbol pogody;
 • rozpoznawać, nazywać, dopasowywać takie same kolory;
 • segregować obiekty ze względu na kolor;
 • przeliczać i tworzyć zbiory w zakresie 9;
 • wykonać prace plastyczną – „Wiosenne niebo”;
 • ciąć koło i paski po śladzie.

 

Cele wychowawcze:

Uczeń powinien:

 • rozumieć i prawidłowo wykonywać polecenia nauczyciela;
 • czekać na swoją kolej;
 • porządkować miejsce pracy;
 • słuchać kolegów/koleżanek.

 

Metody: słowne, ćwiczebne, oglądowo – praktyczne.

Forma zajęć: indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: będą odrębnie określane w każdym ćwiczeniu.

Klasa: oddział przedszkolny dla dzieci autystycznych

Czas zajęć: 1 godzina lekcyjna, przerwy dostosowane są do możliwości psychofizycznych dziecka.

System motywacyjny: nagrody społeczne, takie jak pochwała i inne sposoby wyrażania aprobaty.

Przebieg zajęć:

Ćwiczenia kalendarzowe:

 

 1. Powitanie piosenką. Przeliczanie dzieci (posługiwanie się liczebnikami głównymi) oraz określanie, którzy z kolei jesteśmy (liczebniki porządkowe).
 2. Każde z dzieci otrzymuje komplet ilustracji z porami roku. Nauczyciel wymienia pory roku, a zadaniem dzieci jest wskazanie i nazwanie właściwej ilustracji.
 3. Wymienianie kolejnych pór roku – dzieci siedząc w kręgu wymieniają kolejne pory roku. Dziecko nie mówiące, wskazuje właściwą ilustrację.
 4. Wskazanie na ilustracji i nazwanie aktualnej pory roku. Dopasowanie etykiety „WIOSNA” oraz podział na sylaby.
 5. Odszukiwanie takich samych etykiet z nazwami kolejnych dni tygodnia. Naśladowanie wymowy nazw dni tygodnia. Określenie dzisiejszego oraz wczorajszego dnia tygodnia. Podział wyrazu „WTOREK” na sylaby. Sprawdzenie obecności na tablicy.
 6. Obserwacja aktualnej pogody za oknem i wybranie właściwego symbolu pogody, a także uzupełnienie go na karcie z wiosennym kalendarzem pogody.
 7. Uczniowie otrzymują karty pracy nr 1. Ich zadaniem jest ułożenie z części (ilość elementów zależy od możliwości dzieci) ilustracji przedstawiającej wiosnę oraz dopasowanie sylab wyrazu „WTOREK” do wzoru.

Środki dydaktyczne: komplety ilustracji pór roku dla każdego dziecka , etykiety z nazwami dni tygodnia, symbole pogody (słońce, słońce i chmury, chmury, deszcz, śnieg, burza, tęcza), wiosenne kalendarze pogody dla każdego dziecka oraz karta pracy nr 1.

Tematyczna zajęcia edukacyjne „Wiosenne kolory”:

 

 1. „Wiosenne niebo” – obserwowanie nieba przez okno, określanie jego koloru (szary, niebieski jasny lub ciemny).
 2. Praca plastyczna – „Wiosenne niebo”. Zamalowywanie płaszczyzny farbami. Drugą część zadania – „Marcowe słoneczko” wykonywana jest po przerwie, tj. wycinanie koła po śladzie samodzielnie lub przy pomocy nauczyciela oraz pasków papieru do promyczków. Naklejanie elementów na wiosennym niebie.
 3. „Paleta z farbami” – rozpoznawanie, nazywanie i dopasowywanie takich samych kolorów. Uzupełnianie karty pracy nr 2 – palety z kolorami według wzoru. Przeliczanie kolorów na palecie.
 4. Zabawa dydaktyczna „Kolory”. Dzieci mają do dyspozycji różnokolorowe klocki a ich zadaniem jest dopasowanie klocków do kolorów pól na chuście animacyjnej rozłożonej w sali.

Środki dydaktyczne: farby, blok techniczny, grube pędzle, żółty papier kolorowy, klocki w różnych kolorach, chusta animacyjna, kartoniki w różnych kolorach nieba, karta pracy nr 2.

 

Danuta Chyła

Scenariusz zajęć edukacyjno – terapeutycznych w oddziale przedszkolnym

 

Cykl tematyczny: Już przyszła wiosna.

Temat zajęć: Wiosenne kwiaty.

Cel główny: rozwijanie umiejętności z zakresu mowy biernej i czynnej, umiejętności wczesnoszkolnych oraz grafomotorycznych.

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie znajomości kolejnych pór roku i dni tygodnia;
 • ćwiczenie posługiwania się liczebnikami głównymi porządkowymi;
 • doskonalenie rozpoznawania i nazywania wybranych symboli pogody;
 • doskonalenie umiejętności obserwacji pogody;
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania;
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych (koło, kwadrat, trójkąt, prostokąt);
 • ćwiczenia w określaniu i segregowaniu figur geometrycznych ze względu na kształt, kolor i wielkość;
 • doskonalenie umiejętności przeliczania obiektów w zakresie 9;
 • doskonalenie koncentracji uwagi;
 • doskonalenie umiejętności grafomotorycznych – kreślenie figur geometrycznych po śladzie, poprzez łączenie kropek oraz przez naśladowanie.

 

Cele operacyjne:

Uczeń po zajęciach powinien:

 • wymieniać kolejne dni tygodnia;
 • wymieniać kolejne pory roku, rozpoznawać i nazywać ilustracje z porami roku;
 • dokonywać analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6;
 • rozpoznawać i nazywać wybrane symbole pogody (słońce, słońce za chmurami, chmury, deszcz, śnieg, burza, tęcza);
 • obserwować aktualna pogodę;
 • rozpoznawać, nazywać same figury geometryczne oraz segregować e ze względu na kształt, kolor i wielkość;
 • przeliczać w zakresie 9;
 • kreślić figury gemm etyczne po śladzie, przez łączenie kropek, przez naśladowanie lub samodzielnie.

 

Cele wychowawcze:

Uczeń powinien:

 • rozumieć i prawidłowo wykonywać polecenia nauczyciela;
 • czekać na swoją kolej;
 • porządkować miejsce pracy;
 • słuchać kolegów/koleżanek.

 

Metody: słowne, pokaz, ćwiczebne, oglądowo – praktyczne.

Forma zajęć: indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: będą odrębnie określane w każdym ćwiczeniu.

Klasa: oddział przedszkolny dla dzieci autystycznych

Czas zajęć: 1 godzina lekcyjna, przerwy dostosowane są do możliwości psychofizycznych dziecka.

System motywacyjny: nagrody społeczne, takie jak pochwała i inne sposoby wyrażania aprobaty.

Przebieg zajęć:

Ćwiczenia kalendarzowe:

 

 1. Powitanie piosenką „Wiosna wita was”.
 2. Przeliczanie dzieci (posługiwanie się liczebnikami głównymi) oraz określanie, którzy z kolei jesteśmy (liczebniki porządkowe).
 3. Nauczyciel prezentuje dzieciom ilustracje z porami roku. Zadaniem dzieci jest nazwanie lub naśladowanie po nauczycielu nazwy pory roku.
 4. Nauczyciel rozkłada przed dziećmi kolejne ilustracje z porami roku w kształcie koła i wspólnie z dziećmi wskazując ilustracje nazywa pory roku. Po nazwaniu wszystkich pór roku, kolejne dzieci próbują wykonać zadanie samodzielnie.
 5. Dzieci siadają przed tablica obecności. Nauczyciel wskazuje kolejne dni tygodnia (PONIEDZIAŁEK, WTOREK, ŚRODA), nazywa je a dzieci powtarzają. Wspólnie określają kto był tego dnia w szkole a kogo nie było. Przeliczają obecnych i nieobecnych. Gdy dochodzimy do czwartku nauczyciel pyta: „Jaki dzień jest dzisiaj?”. Zdaniem dzieci jest kreślenie dzisiejszego dnia i wyklaskanie wyrazu „CZWARTEK” oraz zaznaczenie obecności. Zaznaczając obecność każde dziecko mówi „JESTEM”.
 6. Obserwacja aktualnej pogody za oknem i wybranie właściwego symbolu pogody, a także uzupełnienie go na karcie z wiosennym kalendarzem pogody.

Środki dydaktyczne: komplet ilustracji pór roku, etykiety z nazwami dni tygodnia, symbole pogody (słońce, słońce i chmury, chmury, deszcz, śnieg, burza, tęcza), wiosenne kalendarze pogody dla każdego dziecka.

Tematyczna zajęcia edukacyjne „Wiosenne kwiaty”:

 

 1. „Tulipany” – poznanie przyniesionych przez nauczyciela tulipanów za pomocą zmysłu wzroku, węchu i dotyku, nazwanie i naśladowanie nazwy kwiatów. Analiza słuchowa wyrazu „TULIPAN”, określenie ilości sylab w wyrazie – każda sylaba to jedno papierowe kółko. Określanie ich kolorów, porównywanie wielkości (długi – krótki, krótszy).
 2. Poznanie budowy tulipana: kwiat (płatki, słupek, pręciki), liść i łodyga.
 3. Karta pracy nr 1 – rozpoznawanie, nazywanie, przeliczanie tulipanów w wazonie. Określanie i dopasowywanie kolorów, którymi należy pokolorować kwiaty. Określenie co jest potrzebne kwiatom, żeby rosły (WODA) i pokolorowanie wody w wazonie. Określanie, który tulipan jest najkrótszy i zaznaczenie go przez narysowaną kropkę.
 4. Tulipan z papieru – składanie i sklejanie tulipana z papieru. Wskazywanie i nazywanie części kwiata.

Środki dydaktyczne: okazy tulipanów (czerwony, żółty, biały), papierowe kółka, karta pracy nr 1, kredki, klej, części tulipanów z papieru.

 

 

 

 

Monika Jurkowska

Scenariusz zajęć edukacyjno – terapeutycznych w oddziale przedszkolnym

Cykl tematyczny: Wszyscy lubimy wiosnę.

Temat zajęć: Wiosna w ogrodzie.

Cel główny:  Zapoznanie z wiosennymi pracami w ogródku. Poznanie podstawowych narzędzi ogrodniczych.

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie znajomości kolejnych dni tygodnia i pór roku;
 • doskonalenie umiejętności globalnego rozpoznawania nazw pór roku;
 • doskonalenie rozpoznawania i nazywania wybranych symboli pogody;
 • doskonalenie umiejętności obserwacji pogody i dopasowywania właściwego symbolu;
 • doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania;
 • doskonalenie umiejętności tworzenia prac plastycznych na podany temat;
 • doskonalenie koncentracji uwagi;
 • rozwój motoryki małej;
 • doskonalenie rozpoznawania i nazywania kolorów;
 • rozwijanie logicznego myślenia;
 • składanie pociętego obrazka i przyklejanie go na płaszczyźnie.

 

Cele operacyjne:

Uczeń po zajęciach powinien:

 • wymieniać kolejne dni tygodnia;
 • wymieniać kolejne pory roku, rozpoznawać i nazywać ilustracje z porami roku oraz dopasowywać etykiety do ilustracji;
 • dopasować właściwy kolor do odpowiedniej pory roku;
 • dokonywać analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • rozpoznawać i nazywać wybrane symbole pogody (słońce, słońce za chmurami, chmury, deszcz, śnieg, burza, tęcza);
 • obserwować aktualna pogodę i dopasowywać właściwy symbol pogody;
 • rozpoznawać i nazywać podstawowe narzędzia ogrodnicze; próbować globalnie czytać wyrazy połączone z obrazkiem;
 • poznać czynniki niezbędne do rozrostu roślin;
 • wykonać ćwiczenia zgodnie z poleceniem nauczyciela;

 

 

Cele wychowawcze:

Uczeń powinien:

 • rozumieć i prawidłowo wykonywać polecenia nauczyciela;
 • czekać na swoją kolej;
 • porządkować miejsce pracy;
 • słuchać kolegów/koleżanek.

 

Metody: słowne, ćwiczebne, oglądowo – praktyczne.

Forma zajęć: indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: będą odrębnie określane w każdym ćwiczeniu.

Klasa: oddział przedszkolny dla dzieci autystycznych

Czas zajęć: 1 godzina lekcyjna, przerwy dostosowane są do możliwości psychofizycznych dziecka.

System motywacyjny: nagrody społeczne, takie jak pochwała i inne sposoby wyrażania aprobaty

 

Przebieg zajęć:

Ćwiczenia kalendarzowe:

 

 1. Powitanie piosenką.
 2. Przypomnienie przez nauczyciela nazw pór roku. Dzieci siedząc w kręgu wymieniają kolejne pory roku. Dziecko nie mówiące, wskazuje właściwą ilustrację.
 3. Wskazanie na ilustracji i nazwanie aktualnej pory roku. Dopasowanie etykiety „WIOSNA” i przyczepienie jej w odpowiednim miejscu na tablicy.
 4. Dopasowanie symbolicznych kolorów ( biały , żółty, pomarańczowy, zielony ) do pory roku;
 5. Wspólne przypomnienie nazw dni tygodnia i układanie ich w kolejności.
 6. Określenie dzisiejszego  dnia tygodnia i przyczepienie go w odpowiednim miejscu na tablicy.  Sprawdzenie obecności na tablicy.
 7. Określenie aktualnej pogody za oknem i dopasowanie właściwego symbolu pogody i przyczepienie go na tablicy.
 8. Zadania przy stoliku-uczniowie otrzymują kartę pracy z napisem „Wiosna”, zadaniem dzieci jest odpowiednie połączenie rozsypanych liter tak aby powstał wyraz wiosna.

Środki dydaktyczne: komplety ilustracji pór roku dla każdego dziecka , etykiety z nazwami dni tygodnia, symbole pogody (słońce, słońce i chmury, chmury, deszcz, śnieg, burza, tęcza) oraz karty pracy .

Tematyczna zajęcia edukacyjne „Wiosna w ogrodzie”.

 1. Praca z obrazkiem  ‘’Wiosna  w ogrodzie w różnych porach roku”; omówienie ilustracji ,rozmowa z dziećmi na temat wyglądu ogrodu w różnych porach roku wyłonienie właściwej- wiosny.
 2. Poznanie podstawowych narzędzi ogrodniczych do pracy w ogrodzie i próby czytania globalnego ich nazw- karty pracy.
 3. Omówienie prac wykonywanych w ogrodzie wiosną (grabienie, przekopywanie ,sianie, podlewanie).
 4. Zabawa naśladowcza – odzwierciedlanie ruchem: kopania, grabienia, siania, podlewania.
 5. Wykonanie zgodnie z poleceniem pracy plastycznej. Przyklejanie w odpowiednie miejsca wcześniej wyciętych elementów obrazka.
 6. Zabawa ruchowa – „ Przeskocz grządkę”.

 

Środki dydaktyczne:  blok techniczny z przygotowanymi do przyklejenia elementami obrazka,

Ilustracje : ogrodu wiosną ,narzędzia ogrodnicze ( łopata , grabie, konewka itp.) , napisy globalne;

szarfy.

 

 

Monika Jurkowska

Scenariusz zajęć edukacyjno – terapeutycznych w oddziale przedszkolnym

Cykl tematyczny: Wszyscy lubimy wiosnę.

Temat zajęć: Wiosenne kwiaty.

Cel główny:  Poznanie pierwszych wiosennych kwiatów.

Cele szczegółowe:

 • utrwalenie charakterystycznych cech każdej pory roku , ze zwróceniem szczególnej uwagi na wiosnę;
 • doskonalenie umiejętności nazywania kolejnych dni tygodnia i pór roku;
 • doskonalenie rozpoznawania aktualnej pogody i dopasowywania odpowiedniego symbolu
 • utrwalanie rozpoznawania i nazywania kolorów;
 • rozwijanie myślenia i pamięci poprzez zabawy dydaktyczne;
 • wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego;
 • poznanie nazw i wyglądu wiosennych kwiatów
 • doskonalenie koncentracji uwagi;
 • rozwój motoryki małej;
 • doskonalenie reakcji na umówiony sygnał.

 

Cele operacyjne:

Uczeń po zajęciach powinien:

 • rozpoznać nazwę i charakterystyczne cechy aktualnej pory roku;
 • nazwać i dopasować właściwy kolor do pory roku;
 • wymienić kolejne dni tygodnia;
 • potrafić dopasować etykiety do obrazków;
 • rozpoznawać i nazywać wybrane symbole pogody (słońce, słońce za chmurami, chmury, deszcz, śnieg)
 • obserwować aktualna pogodę i dopasowywać właściwy symbol pogody;
 • rozpoznać na ilustracji poznane kwiaty;
 • przeliczyć elementy zbiorów przedstawionych na obrazkach i przyporządkować im odpowiednie cyfry;
 • posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6;
 • przeliczać w zakresie 7;
 • wiedzieć jakie warunki potrzebne są do rozwoju roślin;
 • wykonać ćwiczenia zgodnie z poleceniem nauczyciela;
 • reagować na określone sygnały;

 

Metody: słowne, ćwiczebne, oglądowo – praktyczne.

Forma zajęć: indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: będą odrębnie określane w każdym ćwiczeniu.

Klasa: oddział przedszkolny dla dzieci autystycznych

Czas zajęć: 1 godzina lekcyjna, przerwy dostosowane są do możliwości psychofizycznych dziecka.

System motywacyjny: nagrody społeczne, takie jak pochwała i inne sposoby wyrażania aprobaty

 

Przebieg zajęć:

Ćwiczenia kalendarzowe:

 

 1. Powitanie piosenką:” Witaj…”
 2. Rozpoznawanie i nazywanie pór roku. Zabawa „Pomieszane pory roku”. Nauczyciel układa przed dziećmi ilustracje przedstawiające pomieszane pory roku. Dzieci nazywają je i układają we właściwej kolejności.
 3. Wskazanie na ilustracji i nazwanie aktualnej pory roku. Dopasowanie etykiety „WIOSNA” i przyczepienie jej w odpowiednim miejscu na tablicy.
 4. Omówienie dominujących kolorów w danej porze roku. Przeprowadzenie zabawy dydaktycznej” Znajdz właściwą porę roku” .Dzieci otrzymują koła w kolorach : białym, zielonym, pomarańczowym i żółtym. Zadaniem dzieci jest odpowiednie dopasowywanie koloru do pory roku.
 5. Przypomnienie nazw dni tygodnia. Ustalenie dzisiejszego dnia tygodnia. Podział wyrazu „WTOREK” na sylaby.
 6. Sprawdzenie obecności. Przeliczanie obecnych.
 7. Określenie aktualnej pogody i wybranie właściwego symbolu pogody.

 

Środki dydaktyczne: komplety ilustracji pór roku dla każdego dziecka , etykiety z nazwami dni tygodnia, symbole pogody, kolorowe kółka.

Tematyczna zajęcia edukacyjne „Wiosenne kwiaty”.

 1. Wprowadzenie dzieci do tematu: Oglądanie ilustracji wybranych kwiatów- żonkil, krokus, przebiśnieg, tulipan. Rozmowa kierowana na temat budowy , wyglądu wybranych kwiatów. Nauczyciel przypomina z jakich części składa się roślina i jaki warunki potrzebne są do rozwoju rośliny( światło, temperatura, woda).
 2. Zabawa ruchowa- „Słońce i deszczyk”. Dzieci poruszają się swobodnie po sali, na hasło „Słońce” stają z rękami uniesionymi do góry a na hasło „ Deszcz” kucają.
 3. Dzieci siedzą przy stolikach, otrzymują kartę pracy nr 1.
 4. Przeliczanie zbioru kwiatów i przyporządkowywanie odpowiedniej cyfry- karta pracy nr 2.
 5. Zabawa ze śpiewem. Dzieci chwytają się za ręce i razem z panią poruszają się po obwodzie koła w rytm śpiewanej przez panią piosenki „Kwiatki –bratki..”

Środki dydaktyczne:

Ilustracje : kwiatów , karty pracy nr 1, 2, 3.

 

 

Monika Jurkowska

Scenariusz zajęć edukacyjno – terapeutycznych w oddziale przedszkolnym

Cykl tematyczny: Wszyscy lubimy wiosnę.

Temat zajęć: Przebiśniegi.

Cel główny:  Poznanie zwiastuna wiosny – Przebiśniega .

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie umiejętności nazywania kolejnych dni tygodnia i pór roku;
 • doskonalenie globalnego rozpoznawania pór roku;
 • doskonalenie rozpoznawania aktualnej pogody i dopasowywania odpowiedniego symbolu
 • utrwalanie rozpoznawania i nazywania kolorów;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania precyzyjnych ruchów;
 • wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego;
 • poznanie nazwy i budowy przebiśniega;
 • poznanie kwiatu chronionego;
 • utrwalanie przeliczania w zakresie 6;
 • Doskonalenie rozróżniania pojęć: tyle samo, mniej ,więcej;
 • nauka wyróżniania części kwiatu;
 • utrwalanie nazw kolorów;
 • usprawnianie motoryki małej;
 • ćwiczenie umiejętności dobierania liter wg.wzoru;
 • wydłużanie czasu skupienia uwagi;
 • wdrażanie dzieci do troski o estetyczny wygląd pracy.

 

Cele operacyjne:

Uczeń po zajęciach powinien:

 • rozpoznawać i nazywać ilustracje z porami roku;
 • dopasowywać etykiety do ilustracji;
 • wymienić kolejne dni tygodnia;
 • potrafi określić bieżący dzień;
 • dokonywać analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • obserwować aktualna pogodę i dopasowywać właściwy symbol pogody;
 • rozpoznać na ilustracji przebiśniega;
 • wiedzieć , że przebiśnieg jest to kwiat pod ochroną;
 • przeliczyć elementy zbiorów przedstawionych na obrazkach i przyporządkować im odpowiednie cyfry;
 • posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6;
 • przeliczać w zakresie 6;
 • znać pojęcia : tyle samo, mniej , więcej;
 • wiedzieć jakie warunki potrzebne są do rozwoju roślin;
 • wykonać pracę plastyczną zgodnie z poleceniem nauczyciela;

 

Metody: słowne, ćwiczebne, oglądowo – praktyczne.

Forma zajęć: indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: będą odrębnie określane w każdym ćwiczeniu.

Klasa: oddział przedszkolny dla dzieci autystycznych

Czas zajęć: 1 godzina lekcyjna, przerwy dostosowane są do możliwości psychofizycznych dziecka.

System motywacyjny: nagrody społeczne, takie jak pochwała i inne sposoby wyrażania aprobaty

Przebieg zajęć:

Ćwiczenia kalendarzowe:

 

 1. Powitanie dzieci: „ Na powitanie…”
 2. Ro zmowa wprowadzająca w temat: Dzisiejsze zajęcia będą związane z porą roku która „maluje ”wszystko na zielono Jaka to pora roku?
 3. Podział wyrazu WIOSNA na sylaby.                                .
 4. Ustalenie nazw kolejnych pór roku;
 5. Przeliczanie ilustracji z porami roku;
 6. Zabawa „Cztery pory roku”. Dzieci losują porę roku. Nauczycielka pokazuje odpowiedni obrazek i jednocześnie wywołuje określoną porę roku. Zadaniem dziecka jest podniesienie odpowiedniego obrazka.
 7. Przypomnienie nazw dni tygodnia. Ustalenie dzisiejszego dnia tygodnia i umieszczenie wyrazu „ŚRODA” na tablicy.
 8. Sprawdzenie obecności-( poprzez rozpoznanie swojego znaczka i podniesienie ręki) i zaznaczenie na tablicy;
 9. Przelicznie obecnych uczniów.
 10. Obserwacja pogody przy oknie w sali, ustalenie stanu pogody (wybranie odpowiedniego symbolu) i zaznaczenie na tablicy;
 11. Zadania przy stoliku-poprawianie po śladzie nazwy tygodnia ŚRODA;
 12. Podział wyrazu na sylaby- określenie ilości sylab w wyrazie-rysowanie odpowiednią ilość.

 

Środki dydaktyczne: komplety ilustracji pór roku dla każdego dziecka , etykiety z nazwami dni tygodnia i pór roku, symbole pogody, karta pracy nr 1.

Tematyczna zajęcia edukacyjne „Przebiśnieg”.

 

 1. Pokaz ilustracji z Przebiśniegiem. Zapoznanie dzieci z uproszczoną budową kwiatu ( płatki , łodyga, liście);
 2. Polecenia sprawdzające: pokaż płatki, łodygę , liście);
 3. Uświadomienie uczniom, że przebiśnieg jest rośliną chronioną i nie wolno go zrywać;
 4. Dzieci siedzą przy stolikach, otrzymują kartę pracy nr 1.Zadaniem dzieci jest przyklejanie przebiśniega wg. polecenia nauczyciela( najpierw przyklejamy kwiat ,póżniej łodygę a na końcu liście).
 5. Karta pracy nr 2. Zadaniem dzieci jest przeliczenie kwiatów i połączenie zbiorów wg polecenia nauczyciela;
 6. Zabawa ze śpiewem. Dzieci chwytają się za ręce i razem z panią poruszają się po obwodzie koła w rytm śpiewanej przez panią piosenki „Kwiatki –bratki..”

Środki dydaktyczne:

Ilustracje przebiśniegów , karty pracy nr 1, 2, 3.

 

Anna Trojanowska

Scenariusz zajęć edukacyjno – terapeutycznych w oddziale przedszkolnym

Cykl tematyczny: Dbamy o środowisko

Temat zajęć :Dbamy o porządek

Cel główny: Rozumienie potrzeby zachowania porządku w sali.

Cele szczegółowe:

 • utrwalenie znajomości kolejnych pór roku i dni tygodnia;
 • doskonalenie rozpoznawania i nazywania wybranych symboli pogody
 • rozwijanie i bogacenie słownictwa;
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się;
 • rozpoznawanie i nazywanie wybranych przyrządów do sprzątania
 • doskonalenie liczenia w zakresie sześciu
 • usprawnianie motoryki małej i dużej
 • ćwiczenie spostrzegawczości i koncentracji uwagi
 • kształtowanie czynności samoobsługowych
 • segregowanie zabawek do odpowiednich pojemników

 

 

Cele operacyjne:

Uczeń po zajęciach powinien:

 • wymieniać kolejne dni tygodnia;
 • potrafi określić bieżący dzień;
 • dokonywać analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • obserwować aktualna pogodę i dopasowywać właściwy symbol pogody;
 • rozpoznawać wybrane sprzęty do sprzątania: zmiotka, miotła, szufelka, ściereczka do kurzu, kosz na śmieci
 • segregować zabawki
 • posługiwać się liczebnikami głównymi w zakresie 6;
 • rozpoznawać i nazywać symbole pogody;

przeliczyć elementy zbiorów przedstawionych na obrazkach i przyporządkować im odpowiednie cyfry;

 • dokonywać analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • wykonać kartę pracy zgodnie z poleceniem nauczyciela;

 

 

Metody: słowne, ćwiczebne, oglądowo – praktyczne.

Forma zajęć: indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: będą odrębnie określane w każdym ćwiczeniu.

Klasa: oddział przedszkolny dla dzieci autystycznych, dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną

Czas zajęć: 1 godzina lekcyjna, przerwy dostosowane są do możliwości psychofizycznych dziecka.

System motywacyjny: nagrody społeczne: pochwała i inne sposoby wyrażania aprobaty

 

Przebieg zajęć:

Ćwiczenia kalendarzowe:

 

 1. Powitanie dzieci „Witaj…”
 2. Rozpoznawanie i nazywanie pór roku, dopasowywanie etykiet z nazwami pór roku;
 3. Głośne wypowiadanie nazw pór roku. Omówienie pory roku przy planszy wiosna.
 4. Rozmowa kierowana: Jaka jest teraz pora roku?
 5. Wyklaskiwanie sylab nazw pór roku;
 6. Wymienienie kolejno nazw dni tygodnia; .
 7. Ustalenie dnia dzisiejszego;
 8. Głośna wymowa „Dzisiaj jest poniedziałek”.
 9. Sprawdzenie obecności poprzez wskazanie symbolu obecności każdemu dziecku (dziecko rozpoznając swój znaczek podnosi rękę i mówi : „Jestem”
 10. Przelicznie obecnych uczniów.
 11. Obserwacja pogody przy oknie w sali, ustalenie stanu pogody (wybranie odpowiedniego symbolu) i zaznaczenie na tablicy;
 12. Zadania przy stoliku-poprawianie po śladzie nazwy tygodnia- PONIEDZIAŁEK

 

Środki dydaktyczne: komplety ilustracji pór roku dla każdego dziecka , etykiety z nazwami dni tygodnia i pór roku, symbole pogody, karta pracy nr 1.

Tematyczna zajęcia edukacyjne

 1. Zaprezentowanie dzieciom tematu dnia- rozmowa z dziećmi na temat czynności porządkowych w sali, przyrządów do sprzątania
 2. Rozpoznanie przyrządów do sprzątania, dopasowywanie przedmiotów do obrazka
 3. Naśladowanie ruchem czynności, które wykonuje się podczas sprzątania
 4. Segregowanie zabawek do odpowiednich pojemników(klocki, auta, małe zabawki)
 5. Zabawa ruchowa do piosenki : Duszki, duszki, sprzątanie rozsypanych śmieci do kosza
 6. Zadania przy stoliku: karta pracy.

Środki dydaktyczne:

Karty pracy, kosz na śmieci, przyrządy do sprzątania gazety imitujące śmieci, CD2,

 

Anna Trojanowska

Scenariusz zajęć edukacyjno – terapeutycznych w oddziale przedszkolnym

Cykl tematyczny: Dbamy o środowisko

Temat zajęć: Dbamy o środowisko

Cel główny:  Poznanie i rozumienie określenia ochrona środowiska oraz potrzeba dbania o środowisko

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie umiejętności nazywania kolejnych dni tygodnia i pór roku;
 • doskonalenie globalnego rozpoznawania pór roku;
 • doskonalenie rozpoznawania aktualnej pogody i dopasowywania odpowiedniego symbolu
 • utrwalanie rozpoznawania i nazywania kolorów;
 • doskonalenie umiejętności wykonywania precyzyjnych ruchów;
 • wzbogacanie słownictwa czynnego i biernego;
 • ćwiczenie umiejętności rozpoznawania liter
 • utrwalanie przeliczania w zakresie 6
 • Doskonalenie rozróżniania pojęć: tyle samo, mniej ,więcej;
 • usprawnianie motoryki małej;
 • ćwiczenie umiejętności dobierania liter wg. wzoru;
 • wydłużanie czasu skupienia uwagi;
 • wdrażanie dzieci do troski o estetyczny wygląd pracy.

 

Cele operacyjne:

Uczeń po zajęciach powinien:

 • rozpoznawać i nazywać ilustracje z porami roku;
 • dopasowywać etykiety do ilustracji;
 • wymienić kolejne dni tygodnia;
 • potrafi określić bieżący dzień;
 • dokonywać analizy i syntezy słuchowej wyrazów;
 • obserwować aktualna pogodę i dopasowywać właściwy symbol pogody;
 • przeliczyć elementy zbiorów przedstawionych na obrazkach i przyporządkować im odpowiednie cyfry;
 • posługiwać się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 6;
 • przeliczać w zakresie 6;
 • znać pojęcia : tyle samo, mniej , więcej;
 • wiedzieć jak zachowywać się podczas wizyty w sklepie ogrodniczym
 • wiedzieć jak można sadzić i dbać o rośliny
 • wykonać pracę plastyczną zgodnie z poleceniem nauczyciela;

 

 

Metody: słowne, ćwiczebne, oglądowo – praktyczne.

Forma zajęć: indywidualna, zbiorowa.

Środki dydaktyczne: będą odrębnie określane w każdym ćwiczeniu.

Klasa: oddział przedszkolny dla dzieci autystycznych, dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną

Czas zajęć: 1 godzina lekcyjna, przerwy dostosowane są do możliwości psychofizycznych dziecka.

System motywacyjny: nagrody społeczne: pochwała i inne sposoby wyrażania aprobata.

Przebieg zajęć:

Ćwiczenia kalendarzowe:

 

 1. Powitanie dzieci: „ Na powitanie…”
 2. Kończenie zdania: Teraz jest wiosna…
 3. Podział wyrazu WIOSNA na sylaby.                                .
 4. Ustalenie nazw kolejnych pór roku;
 5. Przeliczanie ilustracji z porami roku;
 6. Zabawa „Cztery pory roku”. Dzieci losują porę roku. Nauczycielka pokazuje odpowiedni obrazek i jednocześnie wywołuje określoną porę roku. Zadaniem dziecka jest podniesienie odpowiedniego obrazka.
 7. Przypomnienie nazw dni tygodnia. Ustalenie dzisiejszego dnia tygodnia i umieszczenie wyrazu WTOREK na tablicy.
 8. Sprawdzenie obecności-( poprzez rozpoznanie swojego znaczka i podniesienie ręki) i zaznaczenie na tablicy;
 9. Przelicznie obecnych uczniów.
 10. Obserwacja pogody przy oknie w sali, ustalenie stanu pogody (wybranie odpowiedniego symbolu) i zaznaczenie na tablicy;
 11. Zadania przy stoliku-poprawianie po śladzie nazwy tygodnia WTOREK;
 12. Podział wyrazu na sylaby- określenie ilości sylab w wyrazie-rysowanie odpowiednią ilość kresek
 13. Zabawa z elementem równowagi: „ Przeprawa przez rzekę”.

Środki dydaktyczne: komplety ilustracji pór roku dla każdego dziecka , etykiety z nazwami dni tygodnia i pór roku, symbole pogody, karta pracy.

Tematyczna zajęcia edukacyjne: Dbamy o środowisko

 

 1. Pokaz tematycznej ilustracji dotyczącej ochrony środowiska
 2. Zaprezentowanie dzieciom w jaki sposób można dbać o środowisko w najbliższym otoczeniu
 3. Wykonanie karty pracy
 4. Wyjście do sklepu ogrodniczego
 5. Wspólne sadzenie kwiatów w doniczce.

 

Zabawa ze śpiewem. Nie chcę Cię znać. Ilustrowanie ruchem treści piosenki. Dostrzeganie odwrotności strony lewej i prawej

 

Środki dydaktyczne:

Ilustracje dot. ochrony środowiska , karty pracy, CD, skakanka, szarfa,  przyrządy potrzebne do sadzenia kwiatów.