Staramy się zapewnić edukację, terapię, opiekę i wychowanie jak najszerszej grupie dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną (ze sprzężeniami lub bez). Nasza oferta jest skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez wszystkie etapy edukacji, aż do młodych dorosłych.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzi Szkoła Podstawowa nr 24, Gimnazjum Specjalne nr 21, Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 oraz Szkoły przyszpitalne. Opiekę najmłodszym dzieciom z autyzmem zapewnia Punkt Przedszkolny nr 1 oraz oddziały przedszkolne.

Zapewniamy również wczesne wspomaganie rozwoju dzieciom z autyzmem.

Szczegółowe informacje w zakładkach –>