Integracja w Naszym Przedszkolu to wspólne Bycie Razem dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, dzieci o różnych potrzebach, możliwościach i zainteresowaniach jednoczących się we wspólnym działaniu. Wychowankowie Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego zostali zaproszeni przez Nauczycieli Przedszkola nr19 w Gdyni do udziału             w spotkaniu integracyjnym pt. Na wesoło. Podczas którego    w formie zabawy dzieci poznawały swoje imiona, uczyły się przedstawiać, odgadywały z zamkniętymi oczami kierunki     z których dochodził dźwięk charakterystyczny dla różnych zwierząt wydawany przez wybrane dziecko. Miłą niespodzianką były prezenty, książeczki sensoryczne, które własnoręcznie przygotowały Przedszkolaki dla Naszych wychowanków. Doświadczenia zdobyte w gronie prawidłowo rozwijających się dzieci umożliwiły opanowanie różnych umiejętności

i sprawności, takich jak: mowa, sprawność psychoruchowa oraz doświadczenia emocjonalne będące bazą do tworzenia pozytywnego obrazu samego siebie. Z pewnością będziemy kontynuować wspólne spotkania. Kolejne już wiosną:)