Rozpoczęcie roku szkolnego. 9:00 - klasy 4-8 10:30 - klasy 1-3 i uczniowie oddziałów przedszkolnych.

9:00 – klasy 4-8
10:30 – klasy 1-3 i uczniowie oddziałów przedszkolnych.