W czerwcu tego roku w naszej szkole zorganizowane zostały zajęcia integracyjne we współpracy z wolontariuszami Fundacji Orange pod tytułem „Słucham, czytam, rozumiem”

W projekcie udział wzięło 25 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 wraz z 2 opiekunkami oraz 5 uczniów z autyzmem z Zespołu Szkół Specjalnych nr 17 wraz z 6 opiekunami a także wolontariusze z Fundacji Orange.

Na początku zajęć dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 6 zostały zapoznane ze specyfiką autyzmu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb i specyficznych zachowań współuczestników z Zespołu Szkół Specjalnych.

Następnie uczestnicy zostali podzieleni na 3 grupy mieszane – dzieci pełnosprawne z wykonywały zadania razem z niepełnosprawnymi.

Uczniowie w 2 grupach przygotowywali książki sensoryczne ułatwiające naukę czytania i kojarzenia u dzieci niepełnosprawnych i autystycznych. Dla uczestników dostępna też była maszyna do szycia z pomocą której chętni mogli uszyć elementy do książki – pod kontrola jednej z opiekunek.

Trzecia grupa pracowała z tabletami zakupionymi w ramach projektu wyszukując i instalując oprogramowanie edukacyjne. Po instalacji członkowie tej grupy ćwiczyli z niepełnosprawnym kolegą obsługę danej gry i uczyli go jak sobie radzić samodzielnie z pracą na tablecie.

Z pomocą prowadzących poznali też proces tworzenia prostych tablic komunikacyjnych w programie Azahar, dostosowanych do potrzeb uczniów niemówiacych.

Zajęcia zakończyły się wspólnym poczęstunkiem i pogadanką na temat możliwości i potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Wykonano też wspólne zdjęcie uczestników i efektów ich pracy.