Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku jest największą w Polsce placówką muzealnictwa nautologicznego i jedną z większych tego typu instytucji w Europie. Muzeum, realizując swoją misję upowszechniania morskiego dziedzictwa kulturowego, rozszerzyło ofertę edukacyjną o zajęcia przygotowane dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uwzględniając możliwości percepcyjne takich odbiorców. Został przygotowany projekt „Kurs poza horyzont”, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”. Jako partnera wybrano Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni. Projekt realizowany był od maja 2016 roku do końca listopada 2016 roku. Podstawowym celem zadania było ułatwienie dostępu do oferty edukacyjnej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W ramach zadania przeprowadzono szereg różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Różnorodna forma zajęć edukacyjnych pozwoliła uczniom poznać swoje możliwości i talenty oraz rozbudzić zainteresowanie tematyką morską, historią Gdańska i Kaszub. Dla ułatwienia dostępu uczniów do poszczególnych obiektów muzealnych zorganizowano transport autokarowy uczestników.

Podstawową formą zajęć były 60-minutowe warsztaty dla grupy liczącej około 15 osób. Zajęcia prowadzili wykwalifikowani edukatorzy NMM przy aktywnym udziale opiekunów grup w następujących oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego:

a) Spichlerze na Ołowiance i Statek Muzeum „Sołdek” – maj

b) Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich – czerwiec

c) Statek – Muzeum „Dar Pomorza – wrzesień

d) Muzeum Rybołówstwa w Helu – wrzesień

e) Muzeum Wisły oraz Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie – październik

f) Ośrodek Kultury Morskiej w Gdańsku – listopad

W trakcie naszych wizyt w różnych placówkach Narodowego Muzeum Morskiego spotykaliśmy się zawsze z otwartością i zaangażowaniem pracowników muzeum. Bez uprzedzeń wchodzili w bliskie interakcje z dziećmi. Doskonałe przygotowanie merytoryczne i organizacyjne edukatorów umożliwiło naszym podopiecznym dostęp do kultury na najwyższym poziomie. 

Autor: Aleksandra Jacykiewicz