Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku jest największą w Polsce placówką muzealnictwa nautologicznego i jedną z większych tego typu instytucji w Europie. Muzeum, realizując swoją misję upowszechniania morskiego dziedzictwa kulturowego, rozszerzyło ofertę edukacyjną o zajęcia przygotowane dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, uwzględniając możliwości percepcyjne takich odbiorców. Został przygotowany projekt „Kurs poza horyzont”, który dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Dostępna”. Jako partnera wybrano Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni. Podstawowy celem zadania jest ułatwienie dostępu do oferty edukacyjnej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W ramach zadania zostanie przeprowadzony szereg różnorodnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Różnorodna forma zajęć edukacyjnych pozwoli uczniom poznać swoje możliwości i talenty oraz rozbudzić zainteresowanie tematyką morską, historią Gdańska i Kaszub. Dla ułatwienia dostępu uczniów do poszczególnych obiektów muzealnych zorganizowano transport autokarowy uczestników.

Podstawową formą zajęć będą 60-minutowe warsztaty dla grupy liczącej około 15 osób. Zajęcia będą prowadzone przez wykwalifikowanych edukatorów NMM przy aktywnym udziale opiekunów grup w następujących oddziałach Narodowego Muzeum Morskiego:

  1. Spichlerze na Ołowiance i Statek Muzeum „Sołdek” – maj
  2. Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich – czerwiec
  3. Statek – Muzeum „Dar Pomorza – wrzesień
  4. Muzeum Rybołówstwa w Helu – wrzesień
  5. Muzeum Wisły oraz Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie – październik
  6. Ośrodek Kultury Morskiej w Gdańsku – listopad