W miesiącu październiku odbyła się pierwsza ważna przedszkolna uroczystość – Pasowanie na Przedszkolaka. Spotkanie rozpoczęło się od powitania gości i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której maluszki zaprezentowały swoje umiejętności, dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc piosenki, wierszyki i taniec. Po części artystycznej dzieci wysłuchały Przysięgi Przedszkolaka i złożyły przysięgę. Następnie Pani wicedyrektor Alicja Poniecka dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplom pasowania, odznakę Jestem Przedszkolakiem oraz upominki. Po części oficjalnej goście, rodzice wraz z dziećmi zaproszeni zostali na słodki poczęstunek.