UWAGA – BARDZO  WAŻNE!

Ze względu na przejście pracowników administracji do Centrum  Usług  Przedszkoli i Szkół i obowiązujące nas bezwzględne terminy przekazania przypisów za obiady

NIE MA MOŻLIWOŚCI WPŁAT PO TERMINIE

 Jednocześnie przypominamy:

  1. Płatności za obiady należy dokonywać „z góry” za cały miesiąc (np. za maj – do końca kwietnia) Termin wpłaty podany jest razem z informacją o należnościach w danym miesiącu.
  2. Dokonana płatność za obiady to data wpływu środków na konto szkoły, a nie data przelewu wykonanego przez rodzica/opiekuna.
  3. Brak wpłaty w wyznaczonym terminie traktowany będzie jako rezygnacja, co spowoduje skreślenie z listy korzystających z obiadów w danym miesiącu.
  4. Płatność wyłącznie przelewem na rachunek bankowy szkoły. Należy wpłacać kwoty rzeczywiste (bez zaokrągleń). Ewentualne nadpłaty z błędnie wykonanych przelewów będą zwracane (najpóźniej do końca czerwca).
  5. W przypadku nieobecności dziecka, można uzyskać zwrot kosztu niewykorzystanych obiadów.
  6. Warunkiem odliczenia jest zgłoszenie nieobecności dziecka (przez rodziców/opiekunów) do godziny 10.00 dzień wcześniej (pn – pt) w sekretariacie szkoły – tel. 58 620 72 25 lub mailowo na adres: sekretariat@zss17.org.
  7. Opłata za dzień w którym dokonano zgłoszenia nie podlega zwrotowi.
  8. Nie będą odliczane nieobecności które nie zostały zgłoszone lub zgłoszone zostały po terminie.
  9. Odpisy zaliczane będą na poczet przyszłych należności.
  10. Rezygnację z dalszego korzystania z posiłków należy zgłosić do kierownika świetlicy lub intendenta najpóźniej w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc od którego następuje rezygnacja.

Dane do przelewu: (Bank PKO BP)

7 4 1 4 4 0 1 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 4 5 9 3 2

odbiorca: Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni, ul. Witomińska 25/27  81-311 Gdynia

W tytule przelewu należy koniecznie wpisać: imię i nazwisko dziecka oraz miesiąc  którego dotyczy wpłata.