Sprawozdanie z działań podjętych w Zespole Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni
w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

W ramach Narodowego  Programu  Rozwoju  Czytelnictwa dotyczącego  wspierania w latach  2016-2020 organów  prowadzących  szkoły oraz  biblioteki  pedagogiczne w zakresie  rozwijania  zainteresowań  uczniów przez  promocję   i wspieranie  czytelnictwa dzieci i młodzieży,  w tym zakup  nowości  wydawniczych  biblioteka  Zespołu Szkół Specjalnych nr 17  otrzymała w  roku  2018 środki  finansowe  na zakup  książek. Księgozbiór biblioteki wzbogacił się o 166 woluminów o wartości 3748,53 zł (pozycje książkowe i audiobooki).

Sporządzono listę pozycji do kupienia. Zakupy książek konsultowane były z Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców. Listę zakupionych pozycji umieszczono na stronie internetowej szkoły. Książki zaczęły  cieszyć  się  większym zainteresowaniem.  Dzieci  coraz  chętniej  zaczęły   odwiedzać  bibliotekę  i  korzystać  z jej  nowych zbiorów.

Jako szkoła  otrzymująca  dofinansowanie  zostaliśmy  zobligowani  do realizacji  działań promujących  czytelnictwo. Zaplanowano szereg różnorodnych działań.

Kontynuowano współpracę z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną Filia w Gdyni, z Miejską Biblioteką Publiczną nr 7 w Gdyni oraz z biblioteką Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 w Gdyni.

Uczniowie klasy 13B oraz 45A regularnie uczestniczą w spotkaniach w Miejskiej Bibliotece Publicznej nr 7 gdzie poznają cykl opowieści o rezolutnej dziewczynce Basi oraz najpiękniejsze bajki i baśnie. Współpraca z w/w bibliotekami polega także na wymianie informacji i doświadczeń.

W czasie  realizacji  programu  zorganizowano  wydarzenia  promujące  czytelnictwo z udziałem  uczniów.  Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych zorganizowano konkurs językowo – plastyczny polegający na wykonaniu plakatu z hasłem zachęcającym do czytania.

Na długich przerwach w bibliotece odbywały się tzw. „poczytanki” mające zachęcić uczniów do wypożyczania i czytania książek.

Projekty edukacyjne z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej:

  •  45A – „Basia- bohaterka nam bliska”. Wspólne czytanie serii książek o Basi, opisywanie głównej bohaterki, zilustrowanie jednej z trzech poznanych książek o przygodach Basi.
  • 3CP – Spotkanie z legendą”. Słuchanie „Legend polskich” Wandy Chotomskiej, a następnie wykonanie prac plastycznych, które zostały zebrane w postaci albumów.
  • 7BAU i 3 CAUG – „ Książka moim przyjacielem”.  Wykonanie plakatu promującego czytelnictwo po przeczytaniu książki „Maleńka Pani Flakonik”.
  • 67A – „Przygoda z książką”. Wspólne czytanie książki „Afryka Kazika”, układanie planu wydarzeń i wykonanie mapy Afryki.

Realizacja  zadań wynikających  z  Narodowego  Programu  Rozwoju  Czytelnictwa  zaowocowała zwiększeniem  się  ilości  wypożyczonych  książek. Księgozbiór biblioteki  wzbogacił się  nie tylko  o lektury szkolne, ale o książki  zgodne  z potrzebami  i zainteresowaniami czytelników. Uczniowie chętnie  uczestniczyli  w akcjach  promujących  czytelnictwo i  wykazali się  dużym  zaangażowaniem  w  realizację  klasowych projektów. Wzrosła świadomość  rodziców  w zakresie  znaczenia  książki.

Bogusława Jaksina