Regulamin konkursu plastycznego na plakat reklamujący bibliotekę szkolną zorganizowany z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych

 

Temat konkursu: „Plakat reklamujący bibliotekę szkolną”

Organizator: Bogusława Jaksina (nauczyciel bibliotekarz)

Cele konkursu:

  1. Rozbudzenie zainteresowań artystycznych i czytelniczych w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.
  2. Promocja i popularyzacja biblioteki.
  3. Mobilizowanie uczniów do czytania.

Termin konkursu:

Prace należy złożyć w bibliotece szkolnej do końca października 2019 roku.

Warunki konkursu:

  1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 24 oraz SPdP nr 2 w Gdyni.
  2. Każdy uczeń może złożyć jedną pracę.
  3. Prace mogą być wykonane techniką dowolną, nie w mniejszym formacie jak A3. Liczy się kreatywność autorów, zgodność z tematem konkursu i estetyka wykonania.
  4. Praca powinna być na odwrocie podpisana (imię i nazwisko oraz klasa)
  5. Najlepsze prace zostaną nagrodzone, wyeksponowane na tablicy bibliotecznej, a ich zdjęcia zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

W skład komisji konkursowej wchodzą: p. Danuta Chyła, Bogusława Jaksina, p. Katarzyna Stencel

Wyniki zostaną podane 6 listopada 2019 roku.