W dniu 04.12.2015 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się konferencja „Muzeum a szkoła. Konkurencja w nauczaniu czy partnerstwo?” Organizatorem konferencji było Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku, z którym nasza placówka współpracuje od 2 lat. Pani M.Lewińska i p.A.Różańska przygotowały na konferencję wystąpienie „Dzieci z autyzmem na lekcjach muzealnych – nasze doświadczenia”. W prezentacji przedstawiono doświadczenia z pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu. Omówiono trudności uczniów z adaptacją do nowego środowiska. Zaprezentowano metody i formy włączania ich w życie społeczne, poprzez udział w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych i uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta i regionu. Przedstawiono współpracę z edukatorami muzealnymi z Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku i innych placówek, którzy wspierają nas w tych działaniach, podczas organizowania warsztatów i lekcji muzealnych. W podsumowaniu zaprezentowano efekty integracji uczniów autystycznych z regionem. Wystąpienie było bardzo ciepło przyjęte przez grono słuchaczy.