Zapraszamy do zapoznania się z jadłospisem szkolnych obiadów na najbliższy tydzień (09.03 – 13.03):

Menu na poszczególne dni może ulec zmianie.

Do zilustrowania jadłospisów wykorzystane zostały grafiki PCS z Boardmaker & Speakink Dynamically Pro, ARASAAC, CleanPNG.com a także inne źródła, niektóre zostały zmodyfikowane na potrzeby lepszego zilustrowania przekazu.