Prosimy rodziców i uczniów o zapoznanie się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych w czasie prowadzenia zajęć edukacyjnych zdalnie:
Informacja dot. nauczania zdalnego