DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH nr 17

w GDYNI, ul. Witomińska 25/27

ZAPRASZA NA DZIEŃ OTWARTY

w dniu 19.05.2018r. / sobota/ , w godz. 10.00 – 13.00

W programie:

  1. Spotkania z Dyrekcją Szkoły, nauczycielami, specjalistami, rodzicami.
  2. Zwiedzanie sal i pracowni lekcyjnych.
  3. Zapoznanie z ofertą placówki.
  4. Indywidualne konsultacje z nauczycielami i specjalistami.

Szczegółowy harmonogram do wglądu tutaj:

Harmonogram Dnia Otwartego