16.04 2016r.

9.30 – 15.30lighthouse_wycięty

Punkt informacyjny – przy wejściu do szkoły

12.00-13.00

Spotkanie ze sponsorami- – sala 118

WYKŁADY

(szkolna stołówka)

10.00-10.15

Rozpoczęcie – dyrektor ZSS nr 17 Krystyna Zdunek

10.15.-10.45

Siedemnastka „Edukacja seksualna osób z niepełnosprawnością intelektualną” – Marta Wilamowska

10.45-11.00

SiedemnastkaTrening globalny-wspieranie i wspomaganie dzieci” Dorota Rudzińska -Friedel

11.00-12.00

PEGAZ “Sposoby wspomagania rozwoju dziecka z autyzmem” – Paulina Wierzchowska , Hanna Ostrowska

12.00-13.00

Siedemnastka „Tablety multimedialne i oprogramowanie wspomagające komunikację” Magdalena Seweryn

Zajęcia warsztatowe, mile widziane własne urządzenie z systemem Android (tablet, smartfon)

13.00-13.30

Fundacja AdapaŚw. Graal, czyli o jakości życia osoby dorosłej z Autyzmem” – Danuta Kłopocka

13.30-14.00

Centrum Terapii Autyzmu-Sotis „Spójność zasad pracy z dzieckiem z autyzmem w ośrodku terapeutycznym i poza nim jako warunek sukcesu terapii” – Marianna Palider

14.00-15.00

Gdyńskie Centrum Sportu “Dziecko i jego świat” – prezentacja zajęć dla dzieci z autyzmem – Filip Ostapski , Artur Sprusiński (zajęcia na sali gimnastycznej)

15.00-15.30

Fundacja Adapa „Tożsamość osób ze spektrum autyzmu – wspomaganie rozwoju”.-.Danuta Kłopocka

15.30

Podsumowanie: dyrektor Krystyna Zdunek

ZAJĘCIA OTWARTE

10.30-12.30

Zajęcia plastyczne – E.Gada s.127

11.30-13.30

Zajęcia techniczne – B.Pawelczak s.114

11.00-13.00

Pokaz warsztatów filcowania – E.Skrodzka, S.Schenk s.112

12.00-13.00

Edukacja wczesnoszkolna (oddział klasowy dla dzieci z autyzmem) – K.Stencel s.101

13.00-14.00

Edukacja wczesnoszkolna (oddział klasowy dla dzieci z autyzmem) – M.Jurkowska, A.Trojanowska s.10

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

10.30-11.45

Dyrektor ZSS nr 17 – Krystyna Zdunek gabinet dyrektora

13.00-15.00

Wicedyrektor ZSS nr 17- Elżbieta Gruchała gabinet 121

12.30-13.30

Kierownik świetlicy- Elżbieta Barszczewska gabinet 121

10.00-15.30

Szkoła Przysposabiająca do Pracy – E. Skrodzka, S. Schenk s.112

Konsultacje z psychologiem

10.00-12.30

Konsultacje z psychologiem – M.Miszewska s.107

12.30-15.00

Konsultacje z psychologiem – M. Gawlik s.108

Konsultacje z logopedą

10.00-12.30

Konsultacje z logopedą – A. Gesing -Wrona s.11

13.00-14.00

Konsultacje z logopedą – I. Matuszak s.110

12.30-14.00

Konsultacje z logopedą – M. Salamądry s.11

14.00-15.00

Konsultacje z logopedą – B.Majewska s.26

Konsultacje w sali polisensorycznej

10.00-12.30

Konsultacje w sali polisensorycznej –A.Mrówka s.31

12.30.15.00

Konsultacje w sali polisensorycznej –M.Kobalczyk s.31

Konsultacje z pedagogiem

10.00-12.30

Konsultacje z pedagogiem – M.Rulaf s.105

Trening globalny

10.00-12.00

Trening globalny – J.Wirkowska s.115

11.00-14.00

Trening globalny – D.Rudzińska – Friedel s.115

10.30-12.30

Konsultacje z terapeutą – D.Sowińska s.120

13.00-14.00

Pokaz masażu Shantala – B.Majewska s.26

10.00-12.30

Konsultacje z nauczycielem gimnastyki korekcyjnej – K.Mikos s. 12

12.30-15.00

Konsultacje z nauczycielem wychowania fizycznego – P.Formela s.12

PREZENTACJE SAL MULTIMEDIALNYCH

10.00-11.30

Prezentacja sali multimedialnej – nauczyciel przyrody I. Rucińska s.129

11.30-13.30

Prezentacja sali multimedialnej – nauczyciel języka angielskiego A. Buss s.129

10.00-12.30

Prezentacja sali multimedialnej – nauczyciel matematyki E. Juszczak s.117

12.30-13.30

Prezentacja sali multimedialnej – nauczyciel matematyki A. Kozikowska s.117