Dla dzieci i młodzieży z pokolenia e-generacji Internet jest nie tylko źródłem informacji czy centrum rozrywki, ale staje się także coraz ważniejszym środowiskiem społecznego funkcjonowania. Komputer jest dobrodziejstwem , ale    i wielkim zagrożeniem.

Wraz z zamknięciem szkół  nasze dzieci coraz więcej czasu spędzają  przed komputerem .

„Buszując” w internecie narażają się na kontakt z pedofilami , oraz różnego rodzaju szkodliwymi dla nich treściami., w tym treściami  pornograficznymi.

W całej Unii  Europejskiej odnotowano  w ostatnim czasie wzrost wykorzystywania dzieci.Policja otrzymuje informacje  z państw członkowskich Unii o zwiększonej aktywności w sieci pedofilów poszukujących kontaktów z młodymi Ludźmi.

Przestępcy w całej Unii przenieśli się z realu do cyberprzestrzeni, a najbardziej w czasie epidemii koronawirusa zaktywizowali się pedofile.

UFAJ , ale… KONTROLUJ !

W żadnym wypadku nie chcę  namawiać Was do śledzeniA i nadmiernej podejrzliwości, ale zadajmy sobie trud            i sprawdzajmy co robią Wasze dzieci myszkując w sieci. Zachęcam do postawy „ograniczonego zaufania” wobec innych użytkowników Internetu. Nawet jeśli nasze dziecko jest rozsądne, nie możemy ręczyć za osobę po drugiej stronie łącza.

Bez pomocy specjalistów możemy podjąć pewne kroki:

-Warto wiedzieć, jakie strony odwiedza dziecko, najprościej zapytać, ale jeśli pojawiają się podejrzenia możemy sprawdzić w „historii” przeglądarki internetowej. Jeśli wśród odwiedzanych stron znajdują się portale społecznościowe, strony wymagające logowania poprośmy o hasło i login wyjaśniając dlaczego nam na tym zależy.

-Postarajmy się zablokować kamerkę, uniemożliwi to innym użytkownikom sieci podglądanie naszej pociechy.

-Sprawdźmy przeglądarki internetowe zainstalowane na naszym komputerze, na pewno mają one Ustawienia bezpieczeństwa, które pozwolą filtrować przeglądane treści.

-Zadbajmy o ustawienie na urządzeniach, z których korzysta dziecko Kontroli Rodzicielskiej. Pomogą nam w tym instrukcje online:

https://www.youtube.com/watch?v=K8–mztOu9s lub https://www.youtube.com/watch?v=8EVl2JT8bhY.

 

  Na co może zostać narażone dziecko spędzając czas przed komputerem ?

 NIEBEZPIECZNE  TREŚCI !

Dzieci korzystające z Internetu narażone są na kontakt z materiałami, które mogą mieć szkodliwy wpływ na ich psychikę. Do niebezpiecznych treści zalicza się filmy, zdjęcia lub teksty o charakterze pornograficznym, prezentujące przemoc, promujące niezdrowe postawy i zachowania, tj. hazard, używki, anoreksję, uczestnictwo w sektach itp. Cześć tych materiałów publikowanych jest w sieci nielegalnie (pornografia dziecięca, rasizm), inne – mimo wysokiej szkodliwości dla najmłodszych internautów – rozpowszechniane są zgodnie z prawem. Niebezpieczne treści występują w Internecie w ogromnej liczbie. Materiały pornograficzne to najczęstsza kategoria treści publikowanych w tym medium, na które młodzi internauci trafiają coraz częściej zazwyczaj przypadkowo! Powszechność kontaktów dzieci z niebezpiecznymi treściami potwierdzają badania.

NIEBEZPIECZNE KONTAKTY !

Zdecydowana większość młodych internautów korzysta z komunikatorów, czatów i portali społecznościowych. Dzieci zawierają w ten sposób nowe znajomości, co naraża je na możliwość kontaktów z niebezpiecznymi osobami. Przez swoją niewiedzę i łatwowierność młodzi internauci niejednokrotnie stają się ofiarami przestępstw z użyciem sieci: oszustw, wyłudzeń, włamań komputerowych i innych. Dzieci często podają obcym w sieci prywatne informacje oraz umawiają się z osobami poznanymi w Internecie na spotkania w rzeczywistym świecie. O internetowych znajomościach dzieci często nie informują nikogo, udając się na nie w pojedynkę lub z inną osobą nieletnią. Jest to szczególnie niebezpieczne w związku z coraz częstszym uwodzeniem dzieci w sieci.

 CYBERPRZEMOC !

 Cyberprzemoc to nowe oblicze przemocy rówieśniczej z wykorzystaniem różnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, jak np.: poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe itd. Akty cyberprzemocy przyjmują różne formy: nękanie,straszenie, szantażowanie z użyciem sieci, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających, kompromitujących zdjęć, filmów oraz podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli.

 UZALEŻNIENIE OD INTERNETU !

Problem ten dotyczy rozmaitych aktywności, których podejmowanie w Internecie jest atrakcyjne i sprawia, że młodzi ludzie poświęcają mu coraz więcej czasu. Spędzanie w ten sposób wielu godzin dziennie zaburza ich rozwój, zwłaszcza w aspekcie kontaktów społecznych. Może prowadzić także do uzależnienia od tego medium.Praktyka szkół oraz organizacji pracujących z dziećmi i zajmujących się bezpieczeństwem dzieci w Internecie pokazuje, że problem ten coraz częściej dotyczy  dzieci i młodzieży. Wiąże się to z coraz większą dostępnością mediów elektronicznych dla najmłodszych, powszechnością dostępu do sieci oraz coraz atrakcyjniejszą ofertą Internetu. Zjawisko uzależnienia od sieci wydaje się być związane przede wszystkim z grami sieciowymi, które w ostatnim czasie cieszą się wśród dzieci i młodzieży olbrzymią popularnością.

CHROŃ DZIECKO W SIECI

800 100 100 – TELEFON DLA RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWACH BEZPIECZEŃSTWA DZIECI

Rodzice, którzy nie wiedzą, jak rozmawiać z dziećmi na temat bezpieczeństwa w sieci, lub ci, których dziecko miało kontakt ze szkodliwymi treściami i nie wiedzą jak na tę sytuację zareagować, mogą skorzystać z bezpłatnej linii 800 100 100 prowadzonej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

DYŻURNET.PL – ZGŁASZANIE NIELEGALNYCH TREŚCI ONLINE

Dyżurnet.pl to punkt kontaktowy, tzw. hotline, do którego można anonimowo zgłaszać przypadki występowania w internecie treści zabronionych prawem takich, jak materiały przedstawiające seksualne wykorzystanie dzieci, pedofilia, treści o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym.

 BEZPIECZNIE TU I TAM – KURS INTERNETOWY DLA RODZICÓW

Fundacja Orange stworzyła dla rodziców bezpłatny kurs internetowy, w którym można znaleźć wiele ważnych porad o tym, jak chronić swoje dzieci w internecie, na co zwrócić uwagę i jak unikać zagrożeń związanych z korzystaniem z nowych technologii przez najmłodszych. Kurs dostępny pod adresem https://fundacja.orange.pl/kurs/