Drodzy Rodzice, chciałabym poinformować, że można już złożyć wniosek o przyznanie bezpłatnego dowozu Państwa dziecka/ podopiecznego do szkoły busem szkolnym ewentualnie taksówkami. Bardzo proszę o złożenie dokumentu w sekretariacie szkoły (osobiste, listowne lub mailowe) do dnia 24 czerwca 2020r.

  • Podania składane do szkoły dotyczą tylko uczniów zamieszkałych na terenie Gdyni i poruszających się samodzielnie.
  • Rodzicie uczniów niepełnosprawnych ruchowo (poruszających się na wózkach inwalidzkich) składają prośbę o organizację dowozu do ZKM Gdynia.
  • Uczniowie zamieszkujący poza terenem Gdyni mogą korzystać z dowozu organizowanego przez inne gminy np. Sopot, Rumia, Kosakowo. Wnioski w tej sprawie należy kierować do urzędu w miejscu zamieszkania.

Ponadto rodzice mogą się ubiegać o zwrot kosztów dowozu, gdy dowożą dziecko swoim pojazdem.Wnioski te można składać w szkole lub w UM Gdyni. Szczegółowe informacje oraz dokumenty do pobrania można znaleźć pod tym linkiem:

https://bip.um.gdynia.pl/sprawy-do-zalatwienia,81/dofinansowanie-kosztow-dowozu-niepelnosprawnego-dziecka-do-placowki-oswiatowej-znajdujacej-sie-poza-terenem-administracyjnym-gdyni,496403

Bardzo proszę, aby we wnioskach składanych do szkoły znalazły się następujące informacje:

  • nazwisko i imię rodzica/opiekuna
  • nazwisko i imię dziecka/ podopiecznego
  • adres zamieszkania
  • numer telefonu

Pozdrawiam serdecznie

Justyna Wanasz – pedagog