Każdego roku nasze szkoły – Szkołę Podstawową nr 24 i Szkołę Przysposabiającą do Pracy nr 2 opuszcza grupa absolwentów.

Wszyscy absolwenci szkoły podstawowej kontynuują edukację w zasadniczych szkołach zawodowych lub kontynuują naukę w Szkole Przysposabiającej do Pracy, wchodzącej w skład naszego Zespołu.

Większość uczniów kończących edukację w szkole podstawowej wybiera Zasadniczą Szkołę Zawodową nr 8 w Gdyni, na ul. Energetyków, mniejsza grupy kontynuują edukację w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej w Wejherowie lub Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej nr 19 w Gdańsku Wrzeszczu.

Duża część uczniów pozostaje w naszej Szkole Przysposabiającej do Pracy nr 2. Po ukończeniu nauki w SPdP nr 2 absolwenci uczestniczą w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej. Najliczniejsza grupa korzysta z oferty WTZ Adapa na ul. Hallera, mniejsza z WTZ przy Stowarzyszeniu Osób z Wadą Słuchu CISZA oraz ze Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Centrum Pomocowego Caritas im. św. o. Pio w Gdyni. Niektórzy odbywają staże zawodowe, nieliczni podejmują pracę (nawet w Teatrze Muzycznym!), jeszcze inni pozostają pod opieką rodziców.

Szkoła gromadzi liczne dane statystyczne, sporządza rejestry absolwentów, w miarę możliwości śledzi się ich dalsze losy – sukcesy parazawodowe i życiowe. Prace absolwentów i informacje o ich sukcesach są eksponowane w szkole jako wzór dla młodszych uczniów. Absolwenci często i chętnie odwiedzają naszą palcówkę, uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, biorą udział w wycieczkach, wyjazdach do Zielonej Szkoły, próbach i koncertach zespołu „CzarDasz” oraz w Wojewódzkim Festiwalu Piosenki „Śpiewaj z nami” organizowanym przez naszą szkołę.

Organizujemy zjazdy absolwentów, w ramach uroczystości jubileuszowych, takich jak 65 – lecie Szkoły Podstawowej nr 24 czy 10- lecia SPdP. Uczestnicy zjazdów chętnie dzielili się swoimi sukcesami, z zainteresowaniem i humorem śledzili wspomnieniowy pokaz multimedialny
dotyczący pobytu w naszej placówce.

IMG_3544