Filmy polskojęzyczne i inne materiały multimedialne obrazujące sposób postrzegania świata przez osoby z autyzmem:

Krótkie filmiki/scenki angielskojęzyczne, lecz nie wymagające znajomości języka:

  • Wrażenia osoby ze spektrum w komunikacji miejskiej – przeładowanie bodźcami przy jednoczesnym niezrozumieniu komunikatów innych osób (z powodu hałasów, braku umiejętności rozumienia mowy ciała itp.);
  • Niedostosowanie zachowań czy wypowiedzi do sytuacji społecznej – osoba z autyzmem może reagować na otoczenie bardzo dosłownie i wypowiadać stwierdzenia, które zostaną odebrane obraźliwie, mimo, że nie było to jej zamiarem;
  • Nieporozumienia – w niektórych sytuacjach społecznych zachowanie osoby z autyzmem może być błędnie odczytane przez inne osoby w otoczeniu;
  • Reakcja na wypadek – osoba z autyzmem może nie zrozumieć/ nie zauważyć, że ktoś potrzebuje pomocy, gdyż jej uwagę prawdopodobnie przyciągną zupełnie inne bodźce;
  • Ulica widziana oczami osoby z autyzmem – w pierwszej części: nagranie niezmodyfikowane w celu pokazania reakcji na środowisko osoby zdrowej (tzw. neurotypowej), w drugiej: to samo otoczenie z modyfikacjami ilustrującymi zaburzenia sensoryczne, często opisywane przez osoby z zaburzeniami ze spektrum.
  • Zaburzenia przetwarzania słuchowego  – angielskojęzyczny film ilustrujący jak osoba z zaburzeniami słuchu odbiera dźwięki z otoczenia. Zaburzenia te często występują u osób z autyzmem, ale także współistnieją np. przy dysleksji, zaburzeniach uwagi i zachowania, czy innych problemach, wpływających na proces uczenia się.

Wykłady dotyczące autyzmu:

Polecane pozycje książkowe.

Interesujące blogi:

  • Koci świat ASD – blog prowadzony przez osobę z autyzmem – autorkę książki Koci Świat – bardzo duża ilość ciekawych informacji, opisanych z punktu widzenia wysoko funkcjonującej osoby z zaburzeniami ze spektrum. Blog zawiera wiele linków do innych materiałów, opisów zjawisk i przyczyn zachowań związanych z autyzmem oraz ciekawych polsko i angielskojęzycznych blogów osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.