Zapraszamy do zapoznania się z, ostatnim w tym roku szkolnym, numerem szkolnej gazetki „Nowinki”