BO czas głosować!  Projekty wybierać można online, za pośrednictwem strony www.bo.gdynia.pl.

W tym roku wybieramy spośród 245 projektów, w tym czterech ogólnomiejskich. Na realizację zwycięskich inicjatyw jest ponad 11 milionów złotych. Pula miejska to 2 094 548 zł, a pula podzielona między 21 dzielnic Gdyni to 8 959 724 zł.

Pomysły dzielnicowe w głosowaniu BO2022 dotyczą aż siedmiu obszarów tematycznych: edukacji (m.in. warsztatów, zajęć profilaktycznych), komunikacji i organizacji ruchu (np. budowa i remont dróg rowerowych, montaż progów zwalniających), kultury (np. organizacji kina i teatrów plenerowych, koncertów), przestrzeni publicznej (m.in. montaż elementów małej architektury), sportu i rekreacji (m.in. budowa boisk i placów zabaw, organizacja zajęć i zawodów sportowych), zdrowia i polityki społecznej (m.in. konsultacji psychologicznych i montażu defibrylatorów) oraz zieleni i ochrony środowiska (w tym organizacji łąk kwietnych, czy nasadzeń drzew).

Z kolei projekty obejmujące zakresem całe objęte są zakresem tematycznym Klimatyczny Budżet Obywatelski. W jego zakres wchodzą inicjatywy związane z ochroną klimatu i środowiska.

Tak wybieramy projekty

Głosujemy za pośrednictwem strony internetowej www.bo.gdynia.pl. W module głosowania dostępne będą dwie opcje uwierzytelnienia:

1) numer PESEL oraz imię matki

lub

2) numer Karty Mieszkańca oraz imię i nazwisko.

Cudzoziemcy oraz osoby nie posiadające nr PESEL bądź Karty Mieszkańca oraz osoby niezameldowane mogą od poniedziałku do piątku w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych (ul. Żeromskiego 31) złożyć stosowne oświadczenie i tym samym wziąć udział w głosowaniu.

Każdy głosujący może wskazać maksymalnie 9 projektów: do trzech projektów miejskich w ramach Klimatycznego Budżetu Obywatelskiego, do trzech projektów dzielnicowych dużych i do trzech dzielnicowych małych w jednej, dowolnie wybranej dzielnicy (nie musi być to dzielnica, w której mieszkamy).

Każdy zatwierdzony wybór projektu to jeden punkt (głos). Do realizacji przejdą projekty miejskie (KBO) oraz w poszczególnych dzielnicach (duże i małe), które uzyskają najwięcej głosów. Wskazywanie projektów do realizacji w każdej dzielnicy rozpoczyna się od projektów małych. Środki pozostałe po odjęciu kwoty przeznaczonej na realizację zwycięskich projektów małych przydziela się na projekty duże zgodnie z ich wyceną, aż do wyczerpania się środków przypadających na daną dzielnicę.

+1 dla najbardziej zaangażowanych

W dzielnicy, w której frekwencja w głosowaniu będzie najwyższa, zostanie zrealizowany jeden dodatkowy projekt duży: „pierwszy pod kreską” – z największą liczbą głosów spośród tych, na których realizację zabrakło środków w puli BO na dzielnicę. Z kolei w dzielnicach, które zajmą drugie i trzecie miejsce pod względem frekwencji, zostaną zrealizowane – również „pierwsze pod kreską” – dodatkowe projekty małe. Projekty te zostaną zrealizowane z innych środków miasta.

Niewykorzystane środki Budżetu Obywatelskiego przejdą na kolejną edycję. Rada właściwej dzielnicy może zadecydować o przekazaniu ze swojego budżetu środków na wykonanie projektu małego bądź dużego o największym poparciu, który znalazł się tuż „pod kreską”. Na takie dofinansowanie może zdecydować się również prywatny darczyńca. W przypadku projektów miejskich, Rada Miasta może przedłożyć Prezydentowi uchwałę zawierającą zobowiązanie do przeznaczenia brakujących środków na realizację projektu „pierwszego pod kreską”, bądź brakującą kwotę na jego realizację przekaże darczyńca.

Wyniki głosowania w BO2022 poznamy do 23 września. Zaś o tym, czy i które projekty „pod kreską” będą mogły liczyć na dofinansowanie, dowiemy się do końca roku.

Głosowanie także w punktach stacjonarnych

Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą oddać głos w BO2022 w jednym ze stacjonarnych punktów głosowania. Ich lista dostępna jest tutaj.

Pełna lista miejsc, w których można oddać głos (a także lista projektów) zostanie opublikowana również 9 września w tygodniku Ratusz.

BO zmienia Gdynię

Budżet Obywatelski to coroczne konsultacje, w ramach których mieszkańcy i mieszkanki podejmują decyzje, na co przeznaczyć część pieniędzy z budżetu miasta. To gdynianie i gdynianki wymyślają i zgłaszają projekty, które mają sprawić, że w okolicy będzie ładniej, bezpieczniej, wygodniej lub po prostu ciekawiej. Dotąd odbyło się osiem edycji głosowania na sąsiedzkie pomysły, a aktualnie trwa dziewiąta.

Jak dotąd mieszkańcy i mieszkanki Gdyni wybrali do realizacji 546 inicjatyw (w tym 123 projekty w BO2021, których realizacja rozpoczęła się w tym roku budżetowym, czyli od stycznia 2022). Łącznie zakończonych zostało 332 projekty.