W dniach 16.01.2017 do 27.01.2017 roku w czasie ferii zimowych zorganizowane zostały zajęcia dla uczniów naszej szkoły. Objęci nimi zostali uczniowie ze szkoły podstawowej, gimnazjum i przysposabiającej do pracy, zarówno z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym oraz z autyzmem. Uczestniczyło w nich 36 uczniów.

Jak zwykle byliśmy w wielu ciekawych miejscach: na kręglach w U7, w Muzeum Emigracji, w gdyńskich kinach. Zwiedziliśmy też sąsiednie miejscowości.

Do najciekawszych wyjść zaliczyć można zwiedzanie lodowiska w Hali Olivii w Gdańsku. Uczestniczyliśmy także w zorganizowanych specjalnie dla nas zajęciach tenisa ziemnego w ogrzewanym korcie w Gdyni Chwarznie. Spotkaliśmy się również z ratownikami WOPR oraz pracownikami gdyńskiej mariny.  Odbyliśmy też spacer po terminalu lotniska im. Lecha Wałęsy.

Wrażenia niezapomniane.