Po co Nam zasady? Taki tytuł nosiły pierwsze zajęcia z ogólnopolskiego programu edukacyjno-społecznego Akademia Zdrowego Przedszkolaka. Dzieci z Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego przypomniały i utrwaliły zasady dobrego wychowania, odczytywały globalnie trzy magiczne słówka: proszę, dziękuję, przepraszam. Rozpoznawały i wypowiadały się         o sytuacjach przedstawionych na obrazkach i związanych z nimi emocjami. Określały, które zachowanie jest dobre a które złe. Podczas zajęć bawiliśmy się do piosenki: Choć do mnie, choć do mnie, rączkę mi daj.

Podczas zajęć omówiliśmy i umieściliśmy w widocznym miejscu planszę z utrwalonymi podczas zajęć zasadami dobrego wychowania.