Dyrektor Zespołu  Szkół Specjalnych nr 17
w Gdyni ul. Witomińska 25/27

    ZAPRASZA NA DZIEŃ OTWARTY

    w dniu 11.05.2019r. (sobota), w godz. 10.00 – 13.00

    W programie:

  1.     Zwiedzanie szkoły oraz oglądanie sal i pracowni lekcyjnych.
  2.     Spotkania z Dyrekcją Szkoły, nauczycielami, specjalistami.
  3.     Zapoznanie z ofertą placówki